ình nghi bán nên thanh lý ren và nút
Ren: mua lẻ 1000d 1met it nhất 10m , lấy hết 300k chắc hơn 1000m
Nút: 200kchắc hơn 60hop nút áo ves ,nút quần, simi , đủ loại lớn nhỏ có hết