HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Tác giả : NXB LAO ĐỘNG
Năm xuất bản : 2012
Kích thước : 20x28
Trọng lượng : 1.5KG
Hình thức bìa : MỀM
Số trang : 550
Giá :310.000 VNĐ
Năm 2013 là năm thực hiện nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với tái cơ cấu với nền kinh tế đi đôi với tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ hiệu quả sản xuất kinh doanh, phục hồi tăng trưởng đồng thời kiềm chế lạm phát.để đáp ứng được những yêu cầu trên Chính phủ và các Bộ ngành liên quan đã không ngừng ban hành những quy định như: THÔNG TƯ SỐ 99/2012/TT-BTC Ngày 19–06–2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH Về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách 2013. THÔNG TƯ SỐ 102/2012/TT-BTC NGÀY 21-06-2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNHVề việc Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chứcNhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài dongân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí , THÔNG TƯ SỐ 83/2012/TT-BTC Ngày 23-05-2012 Hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu ngân sách Nhà nước theo Nghị Quyết Số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 90/2012/TTLT-BTC-TTCP Ngày 30-05-2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH, TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ Về việc quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 71/2012/TTLT-BTC-BTP Ngày 09-05-2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH –BỘ TƯ PHÁP Về việc quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước..

Để kịp thời giúp các cơ quan ban ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp , đặc biệt là cán bộ lãnh đạo và bản thân các cán bộ làm công tác dự toán ngân sách kịp thời nắm bắt vấn đề này. Nhà xuất bản Tài chính xuất bản cuốn sách:
HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013
& CHẾ ĐỘ, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCChi tiết liên hệ: Ms: Hoa - 0917 797 800

Công ty cổ phần sách kế toán tài chính

(Phát hành toàn quốc – giao hàng tận nơi - có hóa đơn tài chính)

Địa chỉ : 257/8 Phạm Đăng Giảng, Quận Bình Tân, TPHCM
Điện thoại :
Tel (08)5.428.9533 – 0917.797.800
Website: www.sachtaichinh.org - Email: ttsachphapluatchinhtri@gmail.com

Sách cùng loại:LUẬT HÀNH CHÍNH - QUY CHẾ PHÁP LÝ VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Tác giả : NXB LAO ĐỘNG
Năm xuất bản : 2012
Kích thước : 20 x 28
Trọng lượng : 1.5 kg
Hình thức bìa : mềm
Số trang : 512
Giá :325.000 VNĐ

1040 CÂU HỎI ĐÁP VỀ CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN Tác giả : NXB LAO ĐỘNG
Năm xuất bản : 2012
Kích thước : 20 x 28
Trọng lượng : 1.5 kg
Hình thức bìa : mềm
Số trang : 512
Giá :325.000 VNĐ

HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2012 Tác giả : NXB tài chính
Năm xuất bản : 2012
Kích thước : 20 x 28
Trọng lượng : 2kg
Hình thức bìa : mềm
Số trang : 596
Giá :325.000 VNĐ

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2012 VÀ HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2012 Tác giả : NXB tài chính
Năm xuất bản : 2012
Kích thước : 20 x 28
Trọng lượng : 1.5 kg
Hình thức bìa : mềm
Số trang : 496
Giá :325.000 VNĐ

HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2012 Tác giả : NXB tài chính
Năm xuất bản : 2012
Kích thước : 20 x 28
Trọng lượng : 1.5 kg
Hình thức bìa : mềm
Số trang : 496
Giá :325.000 VNĐ