Vay vốn bằng bảo hiểm y tế là Người vay tiền dùng chính bảo hiểm y tế mà công ty, công ty mà Người vay tiền đang làm cấp cho bạn. Lấy bảo hiểm y tế đó để làm quyền vay tín chấp bạn. Tuy nhiên nếu khách hàng không có bảo hiểm y tế thì vẫn có thể vay tiền nhanh trong ngày


BẢO HIỂM Y TẾ LÀ GÌ ?


Bảo hiểm y tế là một loại hình bảo hiểm được áp dụng trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng. Tại Việt Nam, bảo hiểm y tế hoạt động dưới hình thức phi lợi nhuận để phụ vụ công tác bảo vệ sức khỏe cho toàn dân.


Về bản chất, khi bạn tham gia bảo hiểm y tế có nghĩa là cơ quan bảo hiểm có trách nhiệm và nghĩa vụ trả thay một phần hoặc toàn bộ chi phí khám chữa bệnh của bạn theo quy định của các điều khoản áp dụng. Người vay tiền sẽ được các cơ quan y tế công lập hoặc tư nhân ( nhà nước không bắc buộc cac cơ quan y tế tư nhân tham gia vào hệ thống bảo hiểm nhưng vẫn khuyến khích vì vậy tham gia ) cung cấp một phần chi phí khám chữa bệnh tại đây.


Bảo hiểm y tế được thể hiện qua sổ bảo hiểm y tế và thẻ bảo hiểm y tế.


quyền lợi VAY vốn nhờ BẢO HIỂM Y TẾ CÔNG TY:


hợp đồng đơn giản hơn.
Không cần đề nghị vay vốn lao động khi khách hàng thay thế nhờ thẻ bảo hiểm y tế doanh nghiệp.
Thời gian vay nhanh 24h -48h là biết kết quả.
khách hàng vay rồi vẫn có thể vay tiếp.
Khả năng duyệt đề nghị vay vốn cao do có bảo hiểm y tế.


Xem thêm : vay tiền bằng hợp đồng trả góp


Điều kiện VAY vốn bằng BẢO HIỂM Y TẾ


khách hàng có độ tuổi lao động từ 20-60.
Đang đi làm tập đoàn và được cấp thẻ bảo hiểm y tế
Đang vay không quá 2 Công ty tài chính
Không bị nợ xấu nợ chú ý…


THỦ TỤC VAY tiền nhờ BẢO HIỂM Y TẾ


diễn dãi nhân dân photo
Sổ hộ khẩu photo nguyên cuốn bao gồm tất cả trang trống
Bảo hiểm y tế sao y.


Xem thêm : vay tiền FE Credit