HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Tác giả : NXB LAO ĐỘNG
Năm xuất bản : 2012
Kích thước : 19x27
Trọng lượng : 1.5 kg
Hình thức bìa : CỨNG
Số trang : 500
Giá :325.000 VNĐ


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CN NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số 160/CV – CNNXBLĐ
V/v: Giới thiệu sách mới

“Hướng dẫn thực hiện tiếp tục dẩy mạnh

việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2012Kính gửi : ………………………………………… ……………………Hơn 5 năm qua, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được triển khai sâu rộng trong các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn xã hội, làm cho toàn Đảng, toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị tinh thần to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành Kế hoạch số 03-KH/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015: Thủ Tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 1973/CT-TTg về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nhằm cung cấp kịp thời tài liệu trong việc tiếp tục đẩy mạnh tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cấc cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, Nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn sách:

“Hướng dẫn thực hiện tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Cuốn sách gồm 6 phần:

Phần thứ nhất: Những văn bản mới nhất của Đảng về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phần thứ hai: Những văn bản mới nhất của Nhà nước về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phần thứ ba: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội với việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phần thứ tư: Hướng dẫn thực hiện “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Phần thứ năm: Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, những điều đảng viên không được làm.

Phần thứ sáu: Những văn bản mới về công tác Đảng.

Đây là tài liệu rất thiết thực đối với các cơ quan, tổ chức, các cấp, các ngành, các cán bộ, đảng viên, công chức và mọi tầng lớp nhân dân về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Sách có độ dày 500 trang, khổ 19*27cm, bìa cứng. Giá 325.000đ/cuốn.

Nhà xuất bản Lao động xin trân trọng giới thiệu!

Mọi chi tiết xin liên hệ về phòng Phát hành: Fax :085 428 2744 - 0912 097 800

Chi tiết liên hệ: Ms: Hoa - 0917 797 800

công ty cổ phần sách kế toán tài chính

Địa chỉ : 90/5 thạnh lộc19 - kp, 3 phường Thạnh Lộc - quận 12 - TPHCM
Điện thoại :Tel (08)5.428.2744 – 0917.797.800 Fax: (08)5.428.2744
Website: www.sachtaichinh.org - Email: