HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2012

Tác giả : NXB TÀI CHÍNH
Năm xuất bản : 2012
Kích thước : 20 X 28
Trọng lượng : 1.2kg
Hình thức bìa : mềm
Số trang : 496
Giá :325.000 VNĐ


HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NĂM 2012 - CÁC QUY CHẾ MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2012

Để quản lý thống nhất nền tài chính quốc gia, nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước; củng cố kỷ luật tài chính, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả ngân sách và tài sản của Nhà nước. Chính phủ và các Bộ ngành liên quan đã ban hành nhiều văn bản pháp luật mới về chế độ kế toán, kiểm toán được thực hiện thống nhất theo mục lục Ngân sách Nhà nước và các hướng dẫn trong công tác thu chi, mua sắm, lập dự toán, thanh quyết toán các nguồn vốn có sử dụng ngân sách nhà nước đối với tất cả các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp. Cụ thể như sau: QĐ số 08/2012/QĐ-TTg ngày 08-02-2012 Về việc quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, nhà ở của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài; TT số 12/2012/TT-BTC ngày 06-02-2012 Hướng dẫn tiêu chí xác định đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp; TT số 09/2012/TT-BTC ngày 19-01-2012 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; TT số 164/2011/TT-BTC ngày 17-11-2011 Quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống kho bạc nhà nước; QĐ số 1692/QĐ-BTC ngày 18-07-2011 Về việc ban hành quy trình thanh tra tài chính tại các cơ quan hành chính; TT số 166/2011/TT-BTC ngày 17-11-2011 Quy định về quản lý, sử dụng chi phí chuẩn bị dự án và kinh phí hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình quản lý các dự án; một số chỉ tiêu tài chính của hợp đồng dự án; điều kiện và phương thức thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao; quyết toán giá trị công trình dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, xây dựng - chuyển giao - kinh doanh, xây dựng - chuyển giao; TT số 169/2011/TT-BTC ngày 24-11-2011 Hướng dẫn thực hiện một số điều về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán…
Nhằm tập hợp và hướng dẫn đầy đủ chi tiết các quy định pháp luật mới nhất về vấn đề trên. Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách “HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NĂM 2012 - CÁC QUY CHẾ MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP”.
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Phần I. Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp năm 2012;
Phần II. Quy định mới về quản lý thu, chi và sử dụng tài khoản qua hệ thống kho bạc nhà nước;
Phần III. Quy định mới về tài chính - kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp;
Phần IV. Quy định mới về thanh toán, quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước;
Phần V. Quy định mới về tiêu chuẩn, định mức trụ sở, tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc, đi lại và chế độ công tác phí;
Phần VI. Quy định mới về quy trình thanh tra tài chính và kiểm toán đơn vị hành chính sự nghiệp.Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 496 trang Nộp lưu chiểu quý I / 2012.
giá phát hành :325.000đ (có hóa đơn giao tận nơi )

chi tiết liên hệ : Ms: Hoa - 0917 797 800

công ty cổ phần sách kế toán tài chính

Địa chỉ : 90/5 thạnh lộc19 - kp, 3 phường Thạnh Lộc - quận 12 - TPHCM
Điện thoại :Tel (08)5.428.2744 – 0917.797.800 Fax: (08)5.428.2744
Website: www.sachtaichinh.org - E