Hôm 9-9 là buổi gặp mặt đầu tiên đã có 5 thành viên tham gia. Trong buổi tập này mình đã hướng dẫn các bạn các vấn đề sau :
1. Kỹ thuật trạng trang
2. 2 kỹ thuật khởi thức
3. 2 kỹ thuật tập thở khi nằm
Bạn nào muốn luyện tập thì đăng ký tham gia nhé.
Liên hệ : 01688835793
Yahoo: zoangcc
Lưu ý : miễn phí cho các thành viên