Đề án bảo vệ môi trường chi tiết là hồ sơ môi trường chỉ thực hiện lập nếu doanh nghiệp chưa tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đtm mà đã triển khai hoạt động dự án thì sau thời gian hoạt động nhiều nhất 36 tháng doanh nghiệp cần phải thực hiện lập đề án này để khắc phục. Vậy hồ sơ này thực hiện ra sao ? Quy trình lập như thế nào hãy cùng theo dõi bài viết sau để hiểu rõ hơn nhé.
Mục đích lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết
- Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết giúp doanh nghiệp thoát khỏi tình trạng chưa tiến hành thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường mà đã đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Điều này giúp doanh nghiệp tránh vi phạm luật bảo vệ môi trường.
- Lập hồ sơ môi trường này để đánh giá hiện trạng môi trường xung quanh, xác định các chất gây hại phát sinh từ hoạt động của dự án. Từ đó, có thể giúp doanh nghiệp đề ra các biện pháp phòng ngừa, xử lý thích hợp.
- Theo khía cạnh khách quan, lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết để ràng buộc trách nhiệm, tạo sự chủ động của doanh nghiệp trong vấn đề bảo vệ môi trường.
Đối tượng phải lập Đề án bảo vệ môi trường chi tiết
- Dự án sản xuất, kinh doanh có quy mô đã quy định trong nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường kèm theo đó là luật bảo vệ môi trường 2014
- Hồ sơ này chỉ được lập cho các doanh nghiệp đã hoạt động hoặc đã thi công xây dựng.
- Có 2 loại hồ sơ đề án bảo vệ môi trường chi tiết mà bạn nên cần chú ý là:
+ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết cấp Sở.
+ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết cấp Bộ.
Đây là một trong hai loại đề án bảo vệ môi trường rất cần thiết cho doanh nghiệp khi tiến hành lập bổ sung.
Quy trình lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết
- Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng hoạt động của Công ty.
- Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án.
- Khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện KT-XH liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn, xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.
- Thu mẫu nước thải, mẫu không khí tại nguồn thải và khí xung quanh khuôn viên dự án, sau đó phân tích tại phòng thí nghiệm.
- Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.
- Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện.
- Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố môi trường cho các hạng mục còn tồn tại.
- Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
- Xây dựng chương trình giám sát môi trường.
- Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt đề án
- Thành lập đoàn kiểm tra thực tế về việc bảo vệ môi trường tại công ty.
- Thẩm định và Quyết định phê duyệt.


Nếu doanh nghiệp có nhu cầu lập hồ sơ môi trường trên hãy liên hệ với chúng tôi, Công ty tư vấn môi trường Cao Nguyên Xanh theo địa chỉ dưới đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - ĐẦU TƯ MÔI TRƯỜNG CAO NGUYÊN XANH
Add: 14/88, đường 19, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, Tp.HCM
Hotline : 0938.395.254
Email: Info@CaoNguyenXanhGroup.Com
Website: HoSoMoiTruong.vn