Hướng dẫn học nhảy Shuffle Dance cơ bản
Xin giới thiệu các bạn Clip hướng dẫn học nhảy Shuffle Dance cơ bản. Đây là Clip hướng dẫn đơn giản nhưng lại rất dễ học, gồm các bài học hướng dẫn các kỹ thuật rất cơ bản trong Shuffle Dance. Tuy nhiên, khi học xong các kỹ thuật này, các bạn cũng có thể biểu diễn Shuffle Dance tương đối được rồi. Rất hy vọng các bạn thấy Clip này có ích nhé !!!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/u9QS90OiJas" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>