Với tất cả các chương trình Bảo hiểm sức khỏe: UIC cá nhân, Liberty, BIC, Bảo Việt ( Inercare, Aon, Vận chuyển y tế cấp cứu)...... GIẢM PHÍ 15% phí Bảo hiểm với tất cả các gói.
Đặc biệt :
- Bảo Việt toàn diện ( mới ) off 20%, Vietlife hỗ trợ thanh toán ngay 10%, tổng off 30%
- UIC gom nhóm off 15%, Vietlife hỗ trợ thanh toán ngay 15%, tổng off 30%.
Liên hệ : Ms.Thanh Van
SĐT : 0123 692 5824
Hoặc inbox để mình tư vấn nhé