Giặt Là Song Anh cần hợp tác với các Cá Nhân có địa điểm ở những khu vực đông dân cư để mở Đại Lý Giặt Khô Là Hơi.
- Chúng Tôi có :
+ Kinh nghiệm nhiều năm ( since 1999 )
+ Chất lượng ổn định
+Thời gian đáp ứng nhanh
+Phần trăm chiết khấu cao ( Hoa Hồng )
- Đặc biệt là không rủi ro tài chính cho Đại Lý.