Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự
Theo quy định của pháp luật Việt Nam, các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng, chứng nhận hoặc xác nhận muốn được sử dụng và công nhận tại Việt Nam thì phải được hợp pháp hoá lãnh sự.
Theo đóHợp pháp hóa lãnh sự là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam.

Hợp pháp hóa lãnh sự
Ngoài ra, theo quy định tại Nghị định 23/2015/NĐ-CP thì ngay cả trong trường hợp xin chứng thực bản sao từ bản chính, dịch thuật công chứng các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, xác nhận hoặc công chứng thì yêu cầu trước tiên các giấy tờ đó phải được hợp pháp hóa lãnh sự. Trong trường hợp các giấy tờ đó chưa được hợp pháp hóa lãnh sự sẽ bị các cơ quan tiếp nhận giải quyết công việc tại Việt Nam, cơ quan công chứng, chứng thực từ chối dịch thuật công chứng,.
Thẩm quyền Hợp pháp hoá lãnh sự là Cục lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam là cơ quan có thẩm quyền hợp thức hoá lãnh sự. Các sở ngoại vụ của một số tỉnh được Bộ Ngoại giao uỷ quyền tiếp nhận hồ sơ hợp pháp hoá lãnh sự.
TVT Việt nam cung cấp dịch vụ Hợp pháp hóa lãnh sự, nhận dịch thuật công chứng, chứng thực các giấy tờ, văn bản, tài liệu do cơ quan nước ngoài cấp.
Chi tiết xin liên hệ: 0988 805 887 hoặc 0989 036 985
Email : duantvt@gmail.com