Em đang rảnh rỗi vào tất cả các buổi tối và chủ nhật. Chị nào cần người đi học thuê thì gọi cho em.
SĐT: 01683.282.365, đảm bảo việc học của các chị tốt nhất.