THÔNG BÁO
VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HÀ NỘI (DTB)
CS1 : 301 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
CS2: Số 109 D5 – Khu Văn Thánh Bắc – P.25 – Q.Bình Thạnh – TP. HCM

Căn cứ Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/ 12/ 2009 của Chính phủ về
giám sát và đánh giá đầu tư; và Thông tư số 23/2010/TT-BKH ngày 13
tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định điều
kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án
đầu tư.(Các tổ chức và cá nhân tham gia giám sát, đánh giá dự án đầu
tư bắt buộc phải có Chứng Chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu
tư theo quy định của Bộ Kế hoạch và đầu tư);

Căn cứ Quyết định số 610/QĐ-BKHĐT ngày 09/05/2011 về việc công nhận cơ
sở đào tạo nghiệp vụ Đánh giá dự án đầu tư.

Căn cứ Thông tư 10/2010/TT-BKH ngày 23/5/2010 quy định về đào tạo, bồi
dưỡng nghiệp vụ đấu thầu;(Các tổ chức và cá nhân tham gia đấu thầu bắt
buộc phải có Chứng Chỉ bồi dưỡng nghiệp về đấu thầu theo quy định của
Bộ Kế hoạch và đầu tư);

Căn cứ thông tư 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng
dẫn về việc bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công
trình và giám sát thi công XD công trình;

Căn cứ Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 hướng dẫn
về việc đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Định giá xây dựng và cấp chứng chỉ
Kỹ sư định giá xây dựng;

Căn cứ Văn bản số 260/BXD - KHCN ngày 21/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây
dựng về việc công nhận Viện nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà
Nội là cơ sở đào tạo cán bộ quản lý phòng thí nghiệm và thí nghiệm
viên chuyên ngành xây dựng;ĐỐI TƯỢNG HỌC: Các cá nhân và tổ chức có nhu cầu

CÁC KHOÁ HỌC:

1. NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU
HƯỚNG DẪN THÔNG TƯ SỐ 10/2010/TT-BKH NGÀY 13/5/2010
(Theo chương trình khung của BKH&ĐT)
900.000VNĐ/Học viên
(đã bao gồm tài liệu học tập)

Chươg trình nâng cao
(Theo chương trình khung của BKH&ĐT) 1.100.000 VNĐ/Học viên
(đã bao gồm tài liệu học tập)


2. QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
(Theo chương trình khung của BXD) 1.100.000VNĐ/Học viên
(đã bao gồm tài liệu học tập)


3. GIÁM SÁT THI CÔNG XDCT CẤP CHỨNG NHẬN 3 LV (XD DÂN DỤNG, CÔNG
NGHIỆP, HTKT; XD CTGT; XD CT THUỶ LỢI)
(Theo chương trình khung của BXD) 1.800.000VNĐ/Họcviên/3 lĩnh vực
(Đã bao gồm tài liệu học tập)


4. BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
1.300.000VNĐ/Họcviên
(Đã bao gồm tài liệu học tập)


5. GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
1.300.000VNĐ/Học viên
(Đã bao gồm tài liệu học tập)


6. BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG THEO THÔNG TƯ SỐ 05/2010/TT –
BXD NGÀY 26/5/2010
(Theo chương trình khung của BXD)
1.500.000VNĐ/Học viên
(Đã bao gồm tài liệu học tập)


7. ĐÀO TẠO THÍ NGHIỆM VIÊN VÀ QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH Xd
3.500.000 VNĐ/khóa học/Học viên.
(Đã bao gồm tài liệu học tập)


8. CHỨNG NHẬN VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG
1.300.000 VNĐ/Học viên
(Đã bao gồm tài liệu học tập)


9. BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
(Theo CT khung của BKH&ĐT)
1.000.000 VNĐ/Học viên
(Đã bao gồm tài liệu học tập)


10. BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ MÔI GIỚI, ĐỊNH GIÁ, QL SGD BẤT ĐỘNG SẢN
(Theo chương trình khung của BKH&ĐT) CĐ1: 1.200.000 VNĐ/Học viên
CĐ2: 1.500.000 VNĐ/ Học viên
CĐ3: 1.2000.000 VNĐ/Học viên.
(Đã bao gồm tài liệu học tập)


11. BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LẬP DỰ TOÁN VÀ ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG CT
1.000.0000 VNĐ/ Học viên
(Đã bao gồm tài liệu học tập)


KHAI GIẢNG HÀNG THÁNG

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ THỦ TỤC NHẬP HỌC:
Kính đề nghị các tổ chức, đơn vị và cá nhân có nhu cầu tham dự khoá
tập huấn gửi công văn hoặc (fax) danh sách các học viên tham dự các
lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trước
mỗi khoá học (Nộp 02 ảnh 3x4, CMTND và bằng chuyên môn foto)

TƯ VẤN XIN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

1. Các lĩnh vực hành nghề kiến trúc sư bao gồm:

a) Thiết kế quy hoạch xây dựng;

b) Thiết kế kiến trúc công trình;

c) Thiết kế nội-ngoại thất công trình.

2. Các lĩnh vực hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng bao gồm:

a) Khảo sát xây dựng bao gồm:

- Khảo sát địa hình;

- Khảo sát địa chất công trình;

- Khảo sát địa chất thuỷ văn.

b) Thiết kế xây dựng bao gồm các chuyên môn chủ yếu dưới đây:

- Thiết kế kết cấu công trình;

- Thiết kế điện công trình;

- Thiết kế cơ điện công trình;

- Thiết kế cấp- thoát nước;

- Thiết kế cấp nhiệt;

- Thiết kế thông gió, điều hoà không khí;

- Thiết kế mạng thông tin- liên lạc trong công trình xây dựng;

- Thiết kế phòng cháy- chữa cháy;

- Thiết kế các bộ môn khác.

3. Lĩnh vực chuyên môn giám sát thi công xây dựng:

a) Giám sát công tác khảo sát xây dựng bao gồm:

- Giám sát công tác khảo sát địa chất công trình;

- Giám sát công tác khảo sát địa chất thuỷ văn;

b) Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình xây dựng dân
dụng, công nghiệp; HTKT; Giao thông: Thủy lợi

c) Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình;

d) Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ.

Liên hệ : Minh Châu – 0972.807. 718
Mail: chungchixaydung168@gmail.com
YH: minhchau2688