Kế toán ANZ chuyên nhận hướng dẫn làm báo cáo tài chính cuối năm trên các loại hình doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp thương mại.
Mỗi một loại hình sẽ có những cách hạch toán trên từng tài khoản riêng. ANZ sẽ hướng dẫn các bạn đi từ chi tiết đến tổng hợp lên báo cái tài chính.
Tham gia khóa học học viên được:
- Hướng dẫn cách kết chuyển số dư từ năm trước sang năm nay.
- Cách hạch toán hóa đơn đầu vào, đầu ra vào sổ nhật ký chung
- Hạch toán chứng từ ngân hàng
- Theo dõi nhập xuất tồn hàng hóa trong kho
- Cập nhật mới tài sản cố định và lập bảng trích khấu hao tài sản cố định theo từng tháng
- Theo dõi công cụ dụng cụ và lập bảng phân bổ công cụ dụng cụ
- Quản lý công nợ chi tiết và công nợ tổng hợp
- Hạch toán lương và các khoản trích theo lương
- Hướng dẫn làm bút toán cuối tháng
- Làm báo cáo thuế theo tháng, theo quý
- Lên cân đối phát sinh tài khoản và cách kiểm tra sai sót trên cân đối phát sinh
- Lập bảng cân đối phát sinh năm
- Hướng dẫn lên báo cáo tài chính cuối năm bao gồm: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân
- Cách in sổ sách cuối năm.
Học viên được hướng dẫn trực tiếp trên chứng từ của trung tâm hoặc trên chứng từ tại doanh nghiệp bạn đang làm việc.
Kế toán ANZ hướng dẫn học viên thủ thuật cân đối lỗ lãi, học hỏi nhiều kinh nghiệm của anh chị kế toán trưởng nơi đây với chi phí đào tạo hợp lý nhất.
Thời gian làm việc tại ANZ:
Lịch học: Ca 1: 8h -> 11h30 *** Ca 2 :14h -> 17h *** Ca 3 :18h -> 20h30
( lịch học từ Thứ 2 đến chiều thứ 7).
Các bạn quan tâm vui lòng liên hệ :
Trung tâm đào tạo tin học và kế toán ANZ Việt Nam.
Địa điểm : Số108A Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
SDT : 0936.853.246 – 0915.302.518
Yahoo : ketoananz