Chi phí hợp lý 200k/h. Học buổi (5 tiếng x 170=850k) xe mới,đón tận nơi.Thầy TrungAT.