học kế toán thuế tổng hợp - kế toán thực hành ở đâu tốt nhất @0904884911

  • 20 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #1

  Bạn học xong chuyên ngành kế toán trong trường, bạn khó hình dung công việc phải làm thực tế như nào? Khi vào làm bạn chưa có kiến thức thực tế và bạn phải mất 1 năm thậm chí 3 đến 4 năm để dò dẫm mà vẫn chưa trở thành người giỏi nghề để Sếp tin tưởng, trọng vọng và có thu nhập cao.
  Các DN dù lớn hay nhỏ đều yêu cầu tuyển dụng lao động có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trở lên, có năng lực thực sự ngay khi vào làm việc, và rất ít DN chấp nhận bỏ thời gian, công sức để đào tạo các nhân viên mới. Nếu như vậy thì các sinh viên mới ra trường như các bạn sẽ ra sao? hàng năm số lượng tốt nghiệp rất nhiều nhưng có thể tính trên tỷ lệ 1 chọi tới 500 người để có một nơi làm việc ổn định. ( Không nói đến những công việc lung tung và hầu như không phát triển được sự nghiệp). Hãy đầu tư cho một khóa học thực tế ngay khi bạn vào học năm cuối tại trường, đảm bảo bạn có việc ngay hoặc rất dễ xin việc với mức lương cao của người có nhiều năm kinh nghiệm.
  TỔ CHỨC GIÁO DỤC VNNP tự hào là công ty đầu tiên của cả nước với 14 năm hoạt động trong lĩnh vực Đào tạo chuyên môn, kinh nghiệm kế toán thực tế. Đảm bảo không giấu nghề và truyền đạt kinh nghiệm để học viên thực hiện được tất cả các công việc kế toán từ khi cập nhật chứng từ, lập sổ sách kế toán đến lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế...Sau khi kết thúc khóa học các bạn sẽ có kinh nghiệm như những người đã đi làm kế toán từ 3 đến 4 năm.
  KHÓA NGHỀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP – THUẾ
  TM – DỊCH VỤ - SẢN XUẤT – XDXL-XUẤT NHẬP KHẨU- BÁO CÁO THUẾ
  A. GIỚI THIỆU KHÓA HỌC
  1. Đối tượng: Những người đã học chuyên ngành kế toán
  2. Thời lượng: Từ 2 – 3 tháng ( đào tạo tới khi thành nghề )
  3. Thời gian: tùy theo học viên đăng kí
  B. NỘI DUNG KHÓA HỌC
  PHẦN I: BỒI DƯỠNG LÝ THUYẾT CHUYÊN SÂU ÁP DỤNG TRONG DN THỰC TẾ.
  I: CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VÀ KỸ NĂNG SỬ DỤNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
  1. Chế độ kế toán doanh nghiệp, so sánh sự khác nhau, cách lựa chọn phù hợp với từng loại DN.
  2. Phân biệt kế toán quản trị và kế toán thuế với các nghiệp vụ kế toán phát sinh thực tế.
  3. Chức năng, nhiệm vụ, kỹ năng quản lý công việc của từng vị trí kế toán chủ chốt trong DN hiện nay.
  4. Kỹ năng vận dụng tài khoản và hạch toán kế toán trong các loại hình DN: TM,XNK,SX,DV,XDXL.
  5. Giới thiệu hệ thống tài khoản theo QĐ 15 và QĐ 48, so sánh sự khác nhau.
  II: CÁCH ĐỌC, VIẾT CÁC CHỨNG TỪ PHÁT SINH THỰC TẾ TRONG DN.
  1. Cách đọc và kiểm tra các chứng từ, hóa đơn đầu vào phát hiện sai sót theo yêu cầu quản lý và thuế. Phân loại các hóa đơn theo mục đích quản lý, theo dõi. Các văn bản, giấy tờ phù hợp đi kèm chứng từ đầu vào để tăng tính chặt chẽ phòng tránh rủi ro thuế.
  2. Cách đọc, lập và quản lý tờ khai hải quan nhập khẩu, xuất khẩu. Hồ sơ nhập khẩu, xuất khẩu hợp lệ.
  3. Cách đọc hợp đồng và các tài liệu kế toán khác đảm bảo chính xác với các chứng từ kế toán phát sinh.
  4. Cách viết hóa đơn đầu ra: Cách viết cho các trường hợp xuất hóa đơn như: Bán hàng hóa, dịch vụ, công trình; Xuất tài sản, công cụ dùng trong công ty; Xuất bán thanh lý TS,CCDC; Xuất bán hàng hóa chiết khấu.
  5. Cách lập các chứng từ kế toán khác liên quan. Cách lưu trữ tài liệu, chứng từ đảm bảo tra cứu trong kế toán quản trị và quyết toán thuế.
  III: BẢN CHẤT CÁC LOẠI THUẾ, CÁCH TÍNH THUẾ, CÁCH TÍNH GIÁ THÀNH, CHI PHÍ.
  1. Bản chất các loại thuế trong DN. Cách tính thuế GTGT, TNDN, TNCN, XNK, Thuế môn bài, thuê văn phòng nhà đất.
  2. Phương pháp tính giá vốn, giá thành: Cách tính giá vốn hàng hóa thương mại trong nước, XNK; Giá thành thành phẩm sản xuất; Giá thành Dịch vụ, công trình XDXL.
  3. Phương pháp tính khấu hao, phân bổ. Cách tính khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC theo quy định của Bộ tài chính và pháp luật thuế.
  4. Cách xác định các chi phí hợp lý được Pháp luật thuế quy định, cách tính các chi phí được hưởng từ các chi phí bị áp theo tỷ lệ quy định của BTC.
  IV. HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU CÁC LOẠI HÌNH DN
  1. Quy trình hạch toán kế toán trong DN TM đơn thuần, DN TM Xuất nhập khẩu: Chứng từ phát sinh--->Phân loại---->Xử lý thu nhập--->Xử lý giá vốn---> Tập hợp---->Tính kết quả kinh doanh.
  2. Quy trình hạch toán kế toán trong DN SX: Chứng từ phát sinh---->Phân loại----> Xử lý sản xuất tính giá thành phẩm--->Xử lý thu nhập--->Xử lý giá vốn---> Tập hợp---->Tính kết quả kinh doanh.
  3. Quy trình hạch toán kế toán trong DV-XDXL: Chứng từ phát sinh---->Phân loại----> Xử lý tính giá thành công trình, dịch vụ--->Xử lý thu nhập--->Xử lý giá vốn---> Tập hợp---->Tính kết quả kinh doanh.
  V: GHI CHÉP SỔ SÁCH KẾ TOÁN VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  1. Quy trình ghi chép sổ sách kế toán: Từ chứng sống của Dn lên các loại sổ sách theo quy định của Bộ tài chính và pháp luật thuế. Kỹ năng kiểm tra và phát hiện sai sót SSKT. Phương pháp điều chỉnh và sửa sai sổ sách kế toán.
  2. Quy trình lập báo cáo tài chính: Theo từng bảng biểu quy định trong báo cáo. Kỹ năng kiểm tra và phát hiện sai sót BCTC. Phương pháp điều chỉnh và sửa sai BCTC đã nộp..
  VI: CÁCH LẬP CÁC BÁO CÁO THUẾ TRÊN PHẦN MỀM THUẾ
  1. Cách lập báo cáo thuế GTGT theo tháng
  2. Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý, quyết toán tình hình sử dụng hóa đơn năm.
  3. Cách lập báo cáo thuế TNDN theo quý, quyết toán thuế TNDN năm.
  4. Cách lập báo cáo thuế TNCN theo quý, quyết toán thuế TNCN năm.
  PHẦN II: THỰC HÀNH THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TRONG DN
  I: THỰC HÀNH LẬP HÓA ĐƠN, CÁC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN, LƯU TRỮ, PHÂN LOẠI
  1. Lập hóa đơn tài chính: Hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, công trình gồm có chiết khấu và không có chiết khấu; Hóa đơn xuất sử dụng; Hóa đơn bán thanh lý TS,CCDC
  2. Lập các chứng từ kế toán liên quan: PN,PX,PT,PC.
  3. Thực hành lưu trữ chứng từ hợp lệ
  4. Phân loại hóa đơn hợp lý, hợp lệ theo quy định.
  II: THỰC HÀNH HẠCH TOÁN KẾ TOÁN – GHI CHÉP SSKT TRÊN CHỨNG TỪ SỐNG.
  1. Thực hành quy trình hạch toán kế toán trên chứng sống các loại hình DN : TM đơn thuần; TM xuất nhập khẩu, SX,DV, XDXL. Thực hành thành thạo các hạch toán khó trong kế toán: Chiết khấu; Hàng bán bị trả lại; Bán thanh lý CCDC, tài sản; Xuất dùng; Chênh lệch tỷ giá; Giá thành sản xuất, dịch vụ, công trình.
  2. Thực hành ghi chép SSKT các loại hình DN trên Excel và Phần mềm kế toán và khóa số liệu kế toán, chuyển số dư kế toán sang năm tài chính sau.
  III: THỰC HÀNH LẬP CÁC BÁO CÁO THUẾ - BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  1.Thực hành lập các báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN, tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng, quý và quyết toán theo năm trên Phần mềm mã vạch của cơ quan thuế.
  2. Thực hành lập Báo cáo tài chính trên Excel và phần mềm kế toán theo quý, năm.
  PHẦN III: THẢO LUẬN KINH NGHIỆM, LUYỆN PHẢN XẠ THUYẾT TRÌNH XỬ LÝ TÌNH HUỐNG
  1. Các sai phạm thường gặp trong sử dụng tài khoản kế toán, ghi chép sổ sách. Cách phòng tránh và biện pháp xử lý sai sót ( nếu có).
  2. Các sai phạm trong báo cáo thuế các loại , cách điều chỉnh sai phạm trong báo cáo thuế đã nộp và biện pháp phòng ngừa.
  3. Các chi phí bất hợp lý, biện pháp điều chỉnh chi phí tránh rủi ro pháp luật thuế.
  4. Các sai phạm thường gặp trong cách tính giá vốn, giá thành SX, DV, công trình XDXL, biện pháp phòng tránh và xử lý sai phạm.
  5. Các sai phạm trong BCTC và biện pháp xử lý, điều chỉnh BCTC đã nộp các năm tài chính trước.
  Lưu ý: Giáo viên và học viên cùng thảo luận đưa ra các sai phạm và yêu cầu học viên giải trình các tình huống có sức thuyết phục.
  PHẦN IV: THI TỐT NGHIỆP
  1. Thi Test trắc nghiệm nghiệp vụ trên giấy.
  2. Thi Test phản xạ xử lý tình huống phát sinh và giải trình xử lý các sai phạm đã xảy ra.

  1. GIÁO TRÌNH VÀ TÀI LIỆU GIẢNG DẠY
  ->Giáo trình học: Soạn theo quy trình thực hiện từng phần hành kế toán theo từng bước từ khi bắt đầu tiếp cận với chứng từ kế toán đến khi tính được kết quả kinh doanh sau thuế.
  ->Tài liệu học: Các hóa đơn chứng từ thực tế (Chứng từ sống) của DN với các loại hình đa dạng.
  2. GIÁO VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY:
  ->Chuyên gia quản lý giỏi của VNNP có bề dày kinh nghiệm thực tế trong việc thiết lập hệ thống quản lý kế toán và đào tạo cán bộ phòng kế toán cho các loại hình DN trong và ngoài nước.
  ->Các kế toán trưởng kinh nghiệm của VNNP hàng ngày phải làm việc và giải quyết các công việc với nhiều tình huống thực tế khác nhau về nghiệp vụ kế toán, quản lý kế toán với cơ quan thuế.
  ->Các chuyên gia phân tích tài chính và thuế giỏi của VNNP trong việc phân tích kỹ năng quản lý tài chính kế toán và các kỹ năng quản lý, phòng tránh rủi ro thuế.
  3. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:
  ->Phương pháp thực tế: Học viên sẽ như nhân viên kế toán đang thực hiện các phần hành công việc kế toán thực tế từ A – Z của một DN và Giáo viên là kế toán trưởng để hướng dẫn, giám sát và chỉ dẫn. Các học viên sẽ được thực hành toàn bộ trên máy vi tính kèm theo những chương trình mới nhất được cập nhập thường xuyên.
  ->Phương pháp tạo kỹ năng: Theo phương châm của VNNP: “Một người kế toán giỏi không phải chỉ là người hạch toán hoặc ghi chép SSKT giỏi mà bắt buộc phải có khả năng làm việc độc lập giỏi và xử lý tình huống kế toán chính xác, nhanh gọn, hiệu quả nhất”. Giáo viên luôn tạo áp lực và cường độ công việc cao cho học viên trong quá trình học để rèn luyện khả năng độc lập, chịu được áp lực cao, thích ứng nhanh với công việc khác nhau, tính linh hoạt cao trong xử lý các tình huống kế toán, thuế phát sinh thực tế.
  ->Phương pháp thẩm thấu và tích lũy kinh nghiệm: Rèn luyện cho học viên các kỹ năng đọc hiểu các văn bản liên quan đến kế toán, thuế. Giáo viên truyền tải các kinh nghiệm và phân tích nhiều tình huống thực tế thưởng xảy ra trong các DN nhằm rèn luyện các kỹ năng tự tìm tòi xử lý kế toán và tự tích lũy kinh nghiệm thực tế cho bản thân và các kỹ năng quản lý, phòng tránh rủi ro thuế.
  4. TRỌNG TÂM ĐÀO TẠO CỦA CÁC KHÓA HỌC.
  -> Học viên thực hiện thuần thục và tiếp cận ngay với các công việc kế toán cuả tại các DN hiện nay: Làm từ A->Z tất cả các công việc của các bộ phận kế toán khác nhau trong DN thực tế đặc biệt kế toán thuế.
  -> Học viên rèn luyện được khả năng thẩm thấu kiến thức kế toán và thuế nhanh, có kỹ năng thuần thục trong xử lý các tình huống kế toán tránh rủi ro thuế, kế toán.

  ĐẢM BẢO HỌC VIÊN HỌC XONG KHÓA NÀY LÀM TRỌN VẸN NGHỀ KẾ TOÁN – THUẾ VỚI CÁC VỊ TRÍ KHÁC NHAU TRONG CÁC LOẠI HÌNH DN KHÁC NHAU MÀ KHÔNG PHẢI HỌC THÊM BẤT KÝ KHÓA HỌC NÀO.

  MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:
  Hotline: 0904 884 911 Or 043 767 3385 số máy lẻ 109 (gặp Kim Dung – phòng đào tạo)
  Cty CP Giải Pháp VNNP Việt Nam: Số 16/40 Ngõ 260 Cầu Giấy – Hà Nội
  Liên hệ trực tuyến qua mail: phongdaotao4vnnp@gmail.com
  Yahoo : khuyenmai_vnnp
  Rất mong được hợp tác với quý vị xin chân thành cảm ơn!

  “VNNP CAM KẾT KHÔNG THU HỌC PHÍ NẾU HỌC VIÊN KHÔNG THÀNH NGHỀ”
  iframe: approve:
  • 20 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #2


  iframe: approve:
  • 20 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #3
  6. LÝ DO ĐỂ CÁC BẠN NÊN HỌC TẠI VNNP

  1. VNNP - có bề dày kinh nghiệm: Là công ty đầu tiên của cả nước trong lĩnh vực Đào tạo chuyên môn và kinh nghiệm thực tế cho các Cán bộ KT và quản trị kinh doanh, Tiếng Anh. Thời gian hoạt động 14 năm tính đến năm 2012.

  2. VNNP - chuyên nghiệp – hiện đại: Cơ sở vật chất hiện đại nhất và đầy đủ nhất. Với 6 phòng học gồm 2 lý thuyết và 4 thực hành với số lượng máy tính cấu hình cao trên 100 chiếc. Mỗi phòng đều trang bị máy chiếu, điều hòa. Hệ thống thư viện với đầy đủ các luật thuế, các thông tư nghị định và các sách kế toán tham khảo, thư viện chuyên đề thực tập đầy đủ dành cho sinh viên.


  3. VNNP – Là một công ty có đội ngũ giáo viên cơ hữu nhiều nhất: Số lượng nhân viên hơn 70 người, trong đó phòng dịch vụ kế toán hơn 40 người đều có kinh nghiệm từ 3 – 10 năm trong việc làm kế toán và quyết toán thuế, kiến thức thực tế sâu rộng; Giáo viên than thiện, nhiệt tình truyền tải kiến thức chính xác và không giấu bí quyết nghiệp vụ.

  4. VNNP- Có phương pháp đào tạo khác biệt với các đơn vị khác: Với nhiều năm kinh nghiệm, hàng ngày phải thường xuyên tiếp cận với các cơ quan quản lý nhà nước về kế toán, với các DN, vì vậy VNNP soạn thảo giáo trình chi tiết, thực tế theo quy trình chuẩn từng bước giúp học viên dễ nhớ và dễ vận dụng trong quá trình làm việc; Giáo trình thường xuyên thay đổi mới để cập nhật các thông tin mới, nhu cầu mới của nhà nước quy định và của các DN cần

  5. VNNP- Là công ty tuân chỉ cao Tâm- Đức trong nghề nghiệp: Luôn hoạt động kinh doanh theo phương châm “ TƯ DUY – KINH NGHIỆM – ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP mang lại THÀNH CÔNG” để giúp VNNP phát triển và Học viên cũng như Khách hàng của VNNP phát triển không ngừng. VNNP dõi theo từng bước đi của học viên trong suốt quá trình công tác; Sẻ chia những khó khăn và định hướng sự phát triển, thăng tiến cho học viên bất cứ khi nào cần. “ VNNP – HÀNH ĐỘNG CHỨ KHÔNG CHỈ NÓI” và “VNNP – SẺ CHIA THÀNH CÔNG CÙNG ĐỐI TÁC”.

  6. Hỗ trợ của VNNP đối với học viên:
  - Đăng kí một khóa có thể được tham gia nhiều khóa học
  - Đào tạo cho tới khi thành nghề ( không quan trọng số buổi)
  - Giới thiệu việc làm miễn phí đến các doanh nghiệp
  - Được cấp chứng chỉ kế toán thực hành có giá trị đi xin việc
  - Tư vấn hỗ trợ nghiệp vụ cho học viên trong suốt quá trình học tập và công tác.
  - Được tham gia câu lạc bộ kế toán và các chương trình định hướng của công ty


  “KHÔNG THÀNH NGHỀ KHÔNG THU HỌC PHÍ”

  iframe: approve:

LinkBacks Enabled by vBSEO