BẢNG CHÀO GIÁ
2020
Cty Kim Hưng xin gửi quý khách hàng bảng chào giá các mặt hàng hóa chất xét nghiệm miễn dịch của Roche Diagnostics – Đức hiện chúng tôi đang cung ứng .

STT Tên sản phẩm CODE Xuất xứ ĐVT Quy cách Đơn Giá
(Chưa VAT)
SL VAT
ACTH 3255751190 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
ACTH Calset 3255760190 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 1 ml 1 5%
AFP 4481798190 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
AFP Calset II 4487761190 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 1 ml 1 5%
Anti-CCP 5031656190 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
Anti-CCP Control 5031664190 Roche
Made in Germany
Hộp 2 x 2 ml 1 5%
Anti-HAV 4854977190 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
Anti-HAV Control 4855043190 Roche
Made in Germany
Hộp 16 x 1.0 ml 1 5%
Anti-HAV IgM 11820591122 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
Anti-HAV IgM PreciControl 11876368122 Roche
Made in Germany
Hộp 16 x 0.67 ml 1 5%
Anti-HBc 11820559122 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
Anti-HBc Control 11876325122 Roche
Made in Germany
Hộp 16 x 1.0 ml 1 5%
Anti-HBc IgM 11820567122 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
Anti-HBc IgM Control 11876333122 Roche
Made in Germany
Hộp 16 x 0.67 ml 1 5%
Anti-Hbe 11820613122 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
Anti-HBe Control 11876384122 Roche
Made in Germany
Hộp 16 x 1.3 ml 1 5%
Anti-HBs 11820524122 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
Anti-HBs Control 11876317122 Roche
Made in Germany
Hộp 16 x 1.3 ml 1 5%
Anti-HCV 6368921190 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
Anti-HCV Control 3290379190 Roche
Made in Germany
Hộp 16 x 1.3 ml 1 5%
Anti-Tg 6368697190 Roche
Made in Germany
Hộp 100 tests 1 5%
Anti-Tg Calset 6368603190 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 1.5 ml 1 5%
Anti-TPO 6368590190 Roche
Made in Germany
Hộp 100 tests 1 5%
Anti-TPO Calset 6472931190 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 1.5 ml 1 5%
Anti-TSHR 4388780190 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
Assay Cup 11706802001 Roche
Made in Switzerland
Hộp 60 x 60 cups 1 10%
Assay Tip 11706799001 Roche
Made in Switzerland
Hộp 30 x 120 tips 1 10%
Assay Tip/Cup 12102137001 Roche
Made in Switzerland
Hộp 8 x 6 x 84 det 1 10%
B12 4745736190 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
B12 Calset 4572459190 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 1 ml 1 5%
CA 12-5 II 11776223322 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
CA 12-5 II Calset 11776240322 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 1 ml 1 5%
CA 15-3 II 3045838122 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
CA 15-3 II Calset 3045846122 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 1 ml 1 5%
CA 19-9 11776193122 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
CA 19-9 Calset 11776215122 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 1 ml 1 5%
CA 72-4 11776258122 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
CA 72-4 Calset 11776274122 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 1 ml 1 5%
PreciControl Cardiac II 4917049190 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 2 ml 1 5%
CEA 11731629322 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
CEA Calset 11731645322 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 1 ml 1 5%
CK-MB 11821598322 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
CK-MB Calset 5957664190 Roche
Made in
Hộp 4 x 1 ml 1 5%
CK-MB STAT 11731432122 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
CK-MB STAT Calset 5957656190 Roche
Made in
Hộp 4 x 1 ml 1 5%
Clean-Cell(6x380ml) 11662970122 Roche
Made in Germany
Hộp 6 x 380 ml 1 10%
Clean-Cell M 2x2L 4880293190 Roche
Made in Germany
Hộp 2 x 2 L 1 10%
CMV IgG 4784596190 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
CMV IgG Avidity 5909708190 Roche
Made in Germany
Hộp 100 tests 1 5%
CMV IgG Avidity PreciControl 5942322190 Roche
Made in Germany
Hộp 6 x 1 ml 1 5%
CMV IgG PreciControl 4784600190 Roche
Made in Germany
Hộp 16 x 1.0 ml 1 5%
CMV IgM 4784618190 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
CMV IgM PreciControl 4784626190 Roche
Made in Germany
Hộp 100 Test 1 5%
PreciControl Tumor Marker 11776452122 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 3 ml 1 5%
Cortisol II 11875116122 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
Cortisol II Calset 11875124122 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 1 ml 1 5%
C-Peptide 3184897190 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
C-Peptide Calset 3184919190 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 1 ml 1 5%
Cyfra 21.1 11820966122 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
Cyfra 21.1 Calset 11820974322 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 1 ml 1 5%
DHEA-S 3000087122 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
DHEA-S Calset 3000095122 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 1 ml 1 5%
Digitoxin 3002659122 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
Digitoxin Calset 3002667122 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 1 ml 1 5%
Digoxin 11820796322 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
Digoxin Calset 11820907322 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 1 ml 1 5%
Diluent Universal 2 x 16 ml 11732277122 Roche
Made in Germany
Hộp 2 x 16 ml 1 5%
Diluent Universal 2 x 36 ml 3183971122 Roche
Made in Germany
Hộp 2 x 36 ml 1 5%
Diluent MultiAssay 3609987190 Roche
Made in Germany
Hộp 2x16 ml 1 5%
Estradiol II 3000079190 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
Estradiol II Calset 3064921122 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 1 ml 1 5%
Ferritin 3737551190 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
Ferritin Calset 3737586190 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 1 ml 1 5%
Folate III 4476433190 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
Folate III Calset 4874072190 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 1 ml 1 5%
FSH 11775863122 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
FSH Calset 3032680122 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 1 ml 1 5%
FT3 III 6437206190 Roche
Made in Germany
Hộp 200 test 1 5%
FT3 III Calset 6437222190 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 1 ml 1 5%
FT4 II 6437281190 Roche
Made in Germany
Hộp 200 test 1 5%
FT4 II Calset 6437290190 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 1 ml 1 5%
HbeAg 11820583122 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
HBeAg Control 11876376122 Roche
Made in Germany
Hộp 16 x 1.3 ml 1 5%
HBsAg Confirmatory Test 11820648122 Roche
Made in Germany
Hộp 40 test 1 5%
HBsAg II 4687787190 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
HBsAg II Control 4687876190 Roche
Made in Germany
Hộp 16 x 1.3 ml 1 5%
HBsAg II quant 5957435190 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
hCG STAT 3300811190 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
hCG STAT Calset 3303071190 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 1 ml 1 5%
hCG+ β 3271749190 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
hCG+ β Calset 3302652190 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 1 ml 1 5%
HE4 5950929190 Roche
Made in Germany
Hộp 100 tests 1 5%
HE4 Calset 5950945190 Roche
Made in Germany
Hộp 4x1 ml 1 5%
HE4 PreciControl 5950953190 Roche
Made in Germany
Hộp 4x1 ml 1 5%
hGH 5390125190 Roche
Made in Germany
Hộp 100 tests 1 5%
hGH Calset 5390133190 Roche
Made in Germany
Hộp 4x1 ml 1 5%
HIV combi PT 5390095190 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
HIV combi PT Control 5162645190 Roche
Made in Germany
Hộp 6 x 2 ml 1 5%
HSV PreciControl 5572207190 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 3 ml 1 5%
HSV-1 IgG 5572185190 Roche
Made in Germany
Hộp 100 tests 1 5%
HSV-2 IgG 5572193190 Roche
Made in Germany
Hộp 100 tests 1 5%
IgE 4827031190 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
IgE Calset 11930427122 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 1 ml 1 5%
IL-6 5109442190 Roche
Made in Germany
Hộp 100 tests 1 5%
IL-6 Calset 5109469190 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 2 ml 1 5%
Insulin 12017547122 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
Insulin Calset 12017504122 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 1 ml 1 5%
ISE Cleaning Solution 11298500316 Roche
Made in Germany
Hộp 5 x 100 ml 1 10%
LH 11732234122 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
LH Calset 3561097190 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 1 ml 1 5%
Calset Vials
(Lọ không đựng calset)
11776576322 Roche
Made in Germany
Hộp 2 x 56 vials 1 10%
ControlSet Vials
(Lọ không đựng control)
3142949122 Roche
Made in Germany
Hộp 2 x 56 vials 1 10%
Maternal care control 4899881200 Roche
Made in Germany
Hộp 6 x 2 ml 1 5%
Myoglobin STAT 11820788122 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
Myoglobin STAT Calset 11820893122 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 1 ml 1 5%
N-Mid Osteocalcin 12149133122 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
N-Mid Osteocalcin Calset 11972111122 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 1 ml 1 5%
NSE 12133113122 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
NSE Calset 12133121122 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 1 ml 1 5%
P1NP 3141071190 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
P1NP Calset 3141080190 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 1 ml 1 5%
PAPP-A 4854098200 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
PAPP-A Calset 4854101200 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 1 ml 1 5%
PIGF 5144671190 Roche
Made in Germany
Hộp 100 tests 1 5%
PIGF Calset 5144701190 Roche
Made in Germany
Hộp 2 x 1 ml 1 5%
PreciControl Multi marker 5341787190 Roche
Made in Germany
Hộp 6 x 2 ml 1 5%
PreciControl Universal 11731416190 Roche
Made in Germany
Hộp 2 x 3 ml level I
2 x 3 ml level II
1 5%
PreClean M 3004899190 Roche
Made in Germany
Hộp 5 x 600 ml 1 10%
Probe Wash M 3005712190 Roche
Made in Germany
Hộp 12 x 70 ml 1 10%
proBNP II 4842464190 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
proBNP II Calset 4842472190 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 1 ml 1 5%
Pro-Calcitonin (PCT BRAHMS) 5056888200 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
Pro-cell 6x380ml 11662988122 Roche
Made in Germany
Hộp 6 x 380 ml 1 10%
Pro-cell M 2x2 L 4880340190 Roche
Made in Germany
Hộp 2 x 2 L 1 10%
Progesterone II 12145383122 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
Progesterone II Calset 12145391122 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 1 ml 1 5%
Prolactin II 3203093190 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
Prolactin II Calset 3277356190 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 1 ml 1 5%
PSA Total 4641655190 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
PSA Calset 4485220190 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 1 ml 1 5%
PSA Free 3289788190 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
PSA Free Calset 3289796190 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 1 ml 1 5%
PTH 11972103122 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
PTH (1-84) 5608546190 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
PTH (1-84) Calset 5608554190 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 1 ml 1 5%
PTH Calset 11972219122 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 1 ml 1 5%
PTH STAT 4892470190 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
PTH STAT Calset 4894138190 Roche
Made in Germany
Hộp 2 x 2 x 1 ml 1 5%
Rubella IgG 4618793190 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
Rubella IgG Control 4618807190 Roche
Made in Germany
Hộp 16 * 1 ml 1 5%
Rubella IgM 4618831190 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
Rubella IgM PreciControl 4618840190 Roche
Made in Germany
Hộp 16 * 067 ml 1 5%
S100 3175243190 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
S100 Calset 3289834190 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 1 ml 1 5%
Sample cup 10394246001 Roche
Made in Austria
Hộp 5000 pcs 1 10%
sFlt-1 5109523190 Roche
Made in Germany
Hộp 100 Tests 1 5%
sFlt-1 Calset 5109531190 Roche
Made in Germany
Hộp 2 x 1 ml 1 5%
SHBG 3052001190 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
SHBG Calset 3052028190 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 1 ml 1 5%
SysWash 11930346122 Roche
Made in Germany
Hộp 500 ml 1 10%
T3 11731360122 Roche
Made in Germany
Hộp 200 test 1 5%
T3 Calset 11731548122 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 1 ml 1 5%
T4 12017709122 Roche
Made in Germany
Hộp 200 test 1 5%
T4 Calset 12017717122 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 1 ml 1 5%
Testosterone II 5200067190 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
Testosterone II Calset 5202230190 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 1 ml 1 5%
Tg 5118921190 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
Tg Calset 11820940122 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 1 ml 1 5%
TG confirmatory Test 5107555190 Roche
Made in Germany
Hộp 50 test 1 5%
Toxo IgG 4618815190 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
Toxo IgG Control 4618823190 Roche
Made in Germany
Hộp 16 x 1 ml 1 5%
Toxo IgM 4618858190 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
Toxo IgM Control 4618866190 Roche
Made in Germany
Hộp 16 x 067 ml 1 5%
Trop T hs 5092744190 Roche
Made in Germany
Hộp 200 tests 1 5%
Trop T hs Calset 5092752190 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 1 ml 1 5%
Trop T hs STAT 5092728190 Roche
Made in Germany
Hộp 100 tests 1 5%
Trop T hs STAT Calset 5092736190 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 1 ml 1 5%
Troponin PreciControl 5095107190 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 2 ml 1 5%
Troponin T 4491815190 Roche
Made in Germany
Hộp 200 test 1 5%
Troponin T Calset 4856627190 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 1 ml 1 5%
Troponin T Control 3530469190 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 2 ml 1 5%
Troponin T STAT 4660307190 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
Troponin T STAT Calset 4856643190 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 1 ml 1 5%
TSH 11731459122 Roche
Made in Germany
Hộp 200 test 1 5%
TSH Calset 4738551190 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 1 ml 1 5%
T-uptake 11731394122 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
T-uptake Calset 11731505122 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 1 ml 1 5%
Varia PreciControl 5618860190 Roche
Made in Germany
Hộp 3 x 4 ml 1 5%
Vitamin D total 5894913190 Roche
Made in Germany
Hộp 100 tests 1 5%
Vitamin D total Calset 5894921190 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 1 ml 1 5%
β-Cross Laps Calset 11972316122 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 1 ml 1 5%
β-Cross Laps/Serum 11972308122 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
Free Beta HCG 04854071200 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
Free Beta HCG Calset 04854080200 Roche
Made in Germany
Hộp 4 x 1ml 1 5%
AMH 06331076190 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
SCC 07126972190 Roche
Made in Germany
Hộp 100 test 1 5%
  • Hàng mới 100% , đúng xuất xứ , đúng hãng sản xuất
  • Báo giá trên có hiệu lực trong vòng 06 tháng


  • Thanh toán bằng séc /chuyển khoản.


TM Công Ty Kim Hưng