Hỗ trợ quản lý bán hàng online, thiết kế website, tích hợp vận chuyển


Nhanh.vn là mt trong nhng d án ln ca Công ty C phn Vt Giá Vit Nam đ h tr cho công ty, doanh nghip có th qun lý bán hàng hiu qu hơn. Nhanh.vn là gii pháp toàn din cho nhà qun tr v bán hàng online. Nhanh.vn h tr cho 3 dch v chính:

1. Website bán hàng đ
y đ tính năng
- Cho phép đăng nh
p bng Google, Facebook.

- Tích h
p phí vn chuyn t đng vào website.

- Hi
n th s tn chi tiết tng ca hàng trên website.

- Hi
n th thuc tính ca tng sn phm như màu, size

- Cho ph
ép khách hàng qun lý, tra cu đơn hàng, kim tra đim tích lũy

- T
đng chuyn thông tin đơn đt hàng trên website v phn mm bán hàng To Facebook Shop

2. Ph
n mm qun lý bán hàng online, chui bán hàng ch t 7000 Đ/ ngày
- Nh
p liu bng import excel lên ti 2.000 bn ghi / lân

- Phân lo
i cp đ khách hàng, khách hàng thân thiết

- Tích h
p SMS marketing trong qun lý khách hàng

- Qu
n lý SMS marketing 250Đ/1 tin

- G
i thông tin cho hãng vn chuyn ch bng 1 click

- Tra c
u hành trình đơn hàng ngay trong phn mm

- T
đng bù tr kim kho

- Qu
n lý hn s dng sn phm

- Qu
n lý phiếu bo hành, sa cha, imei sn phm

- Qu
n lý khuyến mãi t đng áp dng cho bán l ti ca hàng và đng b website

- Phân quy
n, điu chnh quyn theo chc năng

3. H
tr giao hàng thu tin h toàn quc
- Tích h
p vi Viettel Post, Giaohangnhanh, Giaohangtietkiem

- Thanh toán ti
n hàng mi tun 1 ln

- Chuy
n khon tin thu h qua tài khon ngân hàng.

- Có nhi
u khong giá ưu đãi tt hơn so vi làm vic trc tiếp vi hãng vn chuyn

* M
t s khách hàng đang s dng phn mm ca nhanh.vn:

http://tony4men.com/

http://cucre.vn

http://antiq.vn

http://remmy.vn/

http://azzaro39.vn/

Anh/ch
quan tâm đến dch v bên em vui lòng liên h:

Ms Đng Trang Nguyên
SĐT: 0985084759