Công ty Môi Trường Á Châu thực hiện hỗ trợ 100% chi phí xử lý chất thải.

Đồng hành cùng Ngày Môi trường Thế giới 05/06/2016, Công Ty Môi Trường Á Châu trân trọng thông báo chương trình “Hỗ trợ 100% chi phí xử lý chất thải”.

Theo đó, Doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ 100% chi phí xử lý 100Kg Chất thải nguy hại hoặc 1000Kg Chất thải công nghiệp thông thường; được tư vấn, hướng dẫn phương thức quản lý CTNH; được ký hợp đồng và cung cấp chứng từ đúng quy định.
Với chương trình này, chúng tôi hi vọng, có thể giúp doanh nghiệp giải quyết phần nào các vấn đề khó khăn trong thu gom, xử lý chất thải nguy hại. Cũng như tuyên truyền cao hơn nữa tầm quan trọng của việc xử lý chất thải, bảo vệ môi trường.

Vui lòng gọi 1900 54 54 50 - Email : info@moitruongachau.com
Miền Trung : 0909.596.510
Khu vực TP Hồ Chí Minh: 0909.596.510
Miền Tây: 0909.596.510