Hồ sơ thành lập Công ty cổ phần được quy định tại luật Doanh nghiệp và Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ thành lập Công ty cổ phần gồm:


1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;


2. Dự thảo Điều lệ công ty. Dự thảo điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký của của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập. Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau chịu trách nhiệm về sự phù hợp pháp luật của điều lệ công ty;


3. Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Kèm theo danh sách cổ đông sáng lập phải có:


(1) Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp cổ đông sáng lập là cá nhân;


(2) Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp cổ đông sáng lập là pháp nhân;


4. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;


5. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của một hoặc một số cá nhân đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề;

Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ 24h


Chuyên lập báo cáo tài chính, Kế toán thuế trọn gói, Quyết toán thuế, Thành lập doanh nghiệp, Thay đổi đăng ký kinh doanh, Giải thể, Mua bán, Sáp nhập công ty Chính xác, Nhanh chóng, Minh bạch.


( Vui lòng nhấc máy gọi cho chúng tôi để tư vấn dịch vụ miễn phí)


Liên hệ Hotline: 0917673366 / 0909 016 286 / 0989 195 703 / 04.66845153


>>Xem thêm:


thành lập chi nhánh


giấy phép kinh doanh