Các bước để đạt chứng nhận ISO 13485?

Bước 1: Tìm đơn vị tư vấn chứng nhận ISO 13485
Bước 2: Lập ban chỉ đạo ISO 13485
Bước 3: Triển khai áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 13485
Bước 4: Đăng Ký chứng nhận ISO 13485
Bước 5: Tổ chức chứng nhận đánh giá và xem xét
Bước 6: Cấp giấy chứng nhận ISO 13485


Hiệu lực của chứng nhận ISO 13485 có thời hạn trong 03 năm
Trong thời gian hiệu lực của chứng chỉ, tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá giám sát định kỳ để đảm bảo hệ thống quản lý được chứng nhận tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 13485 và luôn có hiệu lực
Chu kỳ giám sát có thể là 6-9 tháng hoặc tối đa là 12 tháng tùy theo quy định của tổ chức chứng nhận và thỏa thuận giữa khách hàng và tổ chức chứng nhận. Hết 3 năm vẫn muốn chứng nhận, tổ chức đó phải đăng ký đánh giá lại. Cuộc đánh giá lại được tiến hành tương tự cuộc đánh giá chứng nhận lần đầu. Chứng chỉ ISO 13485 cấp lại có hiệu lực trong 3 năm.