Thông tin hạt giống Xà lách Đăm:
  • Số lượng hạt: 2gr
  • Màu sắc: xanh
  • Nhiệt độ gieo: 10 - 25 oC
  • Tăng trưởng nhiệt độ tối ưu: 10 - 35 oC
  • Mùa trồng thích hợp: Xuân - Thu - Đông

Mua hạt truy cập Shophatgiong.net và sử dụng chức năng giỏ hàng nhé