Gỡ rối sổ sách kế toán cho các doanh nghiệp đây

  • 54 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #11
  =d>=d>=d>=d>=d>=d>=d>=d>=d>=d>

  Chuyên gỡ rối sổ sách kế toán, quyết toán thuế cho Cửa hàng, Doanh nghiệp, Công ty.
  Kế toán trọn gói cho một năm tài chính.
  Kiểm tra, dọn dẹp hệ thống sổ sách, hóa đơn, chứng từ kế toán.
  Đứng tên kế toán trưởng…

  LH: MAI TRANG 0906 390 247
  Email: misstrang204@gmail.com

  iframe: approve:
  • 54 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #12
  uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp pppppppppppp

  Chuyên gỡ rối sổ sách kế toán, quyết toán thuế cho Cửa hàng, Doanh nghiệp, Công ty.
  Kế toán trọn gói cho một năm tài chính.
  Kiểm tra, dọn dẹp hệ thống sổ sách, hóa đơn, chứng từ kế toán.
  Đứng tên kế toán trưởng…

  LH: MAI TRANG 0906 390 247
  Email: misstrang204@gmail.com

  iframe: approve:
  • 54 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #13
  Giải pháp mới cho những người mắc các bệnh về tim mạch, xuơng, khớp, huyết áp.....................

  Chuyên gỡ rối sổ sách kế toán, quyết toán thuế cho Cửa hàng, Doanh nghiệp, Công ty.
  Kế toán trọn gói cho một năm tài chính.
  Kiểm tra, dọn dẹp hệ thống sổ sách, hóa đơn, chứng từ kế toán.
  Đứng tên kế toán trưởng…

  LH: MAI TRANG 0906 390 247
  Email: misstrang204@gmail.com

  iframe: approve:
  • 54 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #14
  giải pháp để giảm thiểu chi phí cho Doanh nghiệp

  Chuyên gỡ rối sổ sách kế toán, quyết toán thuế cho Cửa hàng, Doanh nghiệp, Công ty.
  Kế toán trọn gói cho một năm tài chính.
  Kiểm tra, dọn dẹp hệ thống sổ sách, hóa đơn, chứng từ kế toán.
  Đứng tên kế toán trưởng…

  LH: MAI TRANG 0906 390 247
  Email: misstrang204@gmail.com

  iframe: approve:
  • 54 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #15
  dịch vụ kế toán trọn gói, đảm bảo uy tín trách nhiệm, bảo mật thông tin

  Chuyên gỡ rối sổ sách kế toán, quyết toán thuế cho Cửa hàng, Doanh nghiệp, Công ty.
  Kế toán trọn gói cho một năm tài chính.
  Kiểm tra, dọn dẹp hệ thống sổ sách, hóa đơn, chứng từ kế toán.
  Đứng tên kế toán trưởng…

  LH: MAI TRANG 0906 390 247
  Email: misstrang204@gmail.com

  iframe: approve:
  • 54 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #16
  Pà kon nhào vô, dịch vụ gỡ rối sổ sách kế toán cho Doanh nghiệp đây

  Chuyên gỡ rối sổ sách kế toán, quyết toán thuế cho Cửa hàng, Doanh nghiệp, Công ty.
  Kế toán trọn gói cho một năm tài chính.
  Kiểm tra, dọn dẹp hệ thống sổ sách, hóa đơn, chứng từ kế toán.
  Đứng tên kế toán trưởng…

  LH: MAI TRANG 0906 390 247
  Email: misstrang204@gmail.com

  iframe: approve:
  • 54 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #17
  up ung ho moi nguoi

  Chuyên gỡ rối sổ sách kế toán, quyết toán thuế cho Cửa hàng, Doanh nghiệp, Công ty.
  Kế toán trọn gói cho một năm tài chính.
  Kiểm tra, dọn dẹp hệ thống sổ sách, hóa đơn, chứng từ kế toán.
  Đứng tên kế toán trưởng…

  LH: MAI TRANG 0906 390 247
  Email: misstrang204@gmail.com

  iframe: approve:
  • 54 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #18
  up cho các mẹ quan tâm

  Chuyên gỡ rối sổ sách kế toán, quyết toán thuế cho Cửa hàng, Doanh nghiệp, Công ty.
  Kế toán trọn gói cho một năm tài chính.
  Kiểm tra, dọn dẹp hệ thống sổ sách, hóa đơn, chứng từ kế toán.
  Đứng tên kế toán trưởng…

  LH: MAI TRANG 0906 390 247
  Email: misstrang204@gmail.com

  iframe: approve:
  • 54 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #19
  Các công việc thực hiện:

  1. Thực hiện kê khai, đăng ký thuế ban đầu.

  2. Thiết lập và xây dựng hệ thống sổ sách kế toán ban đầu.

  3. Làm các thủ tục đóng thuế môn bài, đăng ký mua/In hóa đơn lần đầu.

  4. Kiểm tra các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật.

  5. Thực hiện hạch toán và ghi sổ kế toán các chứng từ, các giao dịch theo quy định.

  6. Lập các báo cáo thuế gửi cho cơ quan thuế hàng tháng, hàng quý và hàng năm theo quy định.

  7. Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế hàng năm.

  8. Lập và in các lọai sổ sách kế toán theo quy định.

  9 Làm việc và giải trình với cơ quan thuế thay cho doanh nghiệp trong phạm vi công việc đã thực hiện.

  ==================================

  Nội dung công việc thực hiện

  I. Kế toán hàng tháng bao gồm:
  1. Lập và nộp các loại hồ sơ, giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan thuế.

  2. Hướng dẫn viết hóa đơn và lập các loại chứng từ theo quy định.

  3. Đến tận nơi nhận hóa đơn – chứng từ.

  4. Thiết lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng.

  5. Báo cáo hoá đơn chứng từ mua vào, bán ra, cân đối chứng từ mua vào, bán ra;

  6. In phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất, theo chứng từ gốc của đơn vị
  7. Phân loại, sắp xếp và đóng chứng từ theo tháng;

  8. In báo cáo mang đến tận nơi doanh nghiệp ký và nộp tại chi cục thuế Quận/Huyện;

  9. Cân đối, kiểm tra chứng từ hóa đơn mua vào – bán ra

  10. Hoàn chỉnh và in các loại sổ sách kế toán theo quy định hiện hành;

  11. Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế;

  12 Thường xuyên tư vấn những vấn đề thuế và các vấn đề liên quan khác;

  II. Đứng tên kế toán trưởng theo quy định của cơ quan thuế:
  1. Bổ nhiệm và bổ túc hồ sơ kế toán trưởng đến cơ quan thuế;

  2. Ký tên kế toán trưởng trên báo cáo và sổ kế toán cho Doanh nghiệp

  3. Thay mặt đơn vị xủ lý các vấn đề liên quan đến thuế khi có yêu cầu

  III. Quyết toán năm:

  1. Lập quyết toán thuế, báo cáo tài chính cuối năm gởi các cơ quan chức năng.
  2. Lập và gởi các loại báo cáo thống kê.

  3. Đăng ký các loại hồ sơ cho năm mới.

  Cam kết trong quá trình thực hiện Dịch vụ:

  1. Đảm bảo tính chính xác về Nội dung công việc;

  2. Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

  3. Hướng dẫn các thủ tục khác có liên quan;

  4. Tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan;
  (Dịch vụ có sử dụng phần mềm kế toán đảm bảo tính chính xác, kịp thời)
  MAI TRANG: 0906 390 247 - 0909 173 331
  Email: misstrang204@gmail.com

  Chuyên gỡ rối sổ sách kế toán, quyết toán thuế cho Cửa hàng, Doanh nghiệp, Công ty.
  Kế toán trọn gói cho một năm tài chính.
  Kiểm tra, dọn dẹp hệ thống sổ sách, hóa đơn, chứng từ kế toán.
  Đứng tên kế toán trưởng…

  LH: MAI TRANG 0906 390 247
  Email: misstrang204@gmail.com

  iframe: approve:
  • 54 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #20
  up cho các mẹ có quan tâm

  iframe: approve:

LinkBacks Enabled by vBSEO