Phần mềm quản lý bán hàng Fast Sales Fi là phần mềm quản lý bán hàng Miễn Phí, cung cấp cho cộng đồng khởi nghiệp, cần một công cụ để quản lý bán hàng, doanh số hàng ngày.3 Đặc điểm cơ bản của phần mềm:

Lập hóa đơn bán hàng, hóa đơn bán lẻ.

Tự động hóa báo cáo doanh thu.

Tự tùy chỉnh báo cáo doanh thu bằng thao tác "Kéo thả".

Hướng dẩn sử dụng Phần mềm quản lý bán hàng Fast Sales Fi:
<b style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Quicksand,&amp;quot;Helvetica Neue&amp;quot;,Helvetica,Roboto,Oxygen,Ubuntu,Cant arel l,&amp;quot;Fira Sans&amp;quot;,&amp;quot;Droid Sans&amp;quot;,sans-serif; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 700; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">


6 Tính năng nổi bật
1)
Bán hàng trong 3 Giây:
Bán hàng theo mã vạch / tên hàng đều được

2)
Quản lý hàng hóa:
Không giới hạn số lượng hàng hóa lưu trữ tối đa

3)
Báo cáo doanh thu:
Lên báo cáo doanh thu tự động và tức thời ngay sau khi lập bill bán hàng

4)
Thêm sản phẩm mới tự động:
Công nghệ AI giúp Fast Sales tự động phát hiện và thêm nhanh danh mục hàng hóa mới

5)
Đồng bộ lên Google:
User có thể tự lưu trữ dữ liệu sao lưu lên Google drive dễ dàng mà không cần biết gì về kỹ thuật lập trình.

6)
Tùy chỉnh sáng tạo:
Chỉ với thao tác "Kéo thả" User có thể tự tùy chỉnh các mẫu báo cáo dễ dàng mà không cần biết chút gì về kỹ thuật lập trình


Bạn có thể trải nghiệm thử phần mềm ở trang web.
www.phanmembanhang.org/