giấy dán tường
hết tuần này bỏ nhậu . lâu lâu mới nhậu giấy dán tường 1 lần thôi . vì 1 người
Lưu Ý : hết tuần mới bỏ nhậu . còn bây giờ tới hết tuần vẫn nhậu bình thường nhé .
Vinh Tran , Bình Thanh Nguyễn nhớ chiều mai nhậu nhé . khoản 5 giờ chiều nha . tại quán bia bọt tuyết nhé .