Thầy có thể cho xin số liên lạc hoặc địa điểm dạy AV của thầy Phùng Cảnh Thành trường PT Trần Đại Nghĩa giúp ah, bé ở nhà học AV từ nhỏ nên muốn thi vào chuyên Anh. Cám ơn thầy nhiều