Tiêu chuẩn về chức danh nghề nghiệp của giáo viên tiểu học hay ngành sư phạm tiểu học là yếu tố ảnh hưởng đến mức lương. Xếp lương theo chức danh nghề nghiệp cho giáo viên sư phạm tiểu học được quy định tại thông tư 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên sư phạm tiểu học được chia thành 3 hạng. Sau đây, hãy cùng tìm hiểu về 3 tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên sư phạm tiểu học.1. Tiêu chuẩn chức danh giáo viên sư phạm tiểu học hạng 2

Điều kiệnCó bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm tiểu học. Hoặc bằng Đại học sư phạm chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy.
Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên sư phạm tiểu học hạng 2.
Có trình độ tin học cơ bản.
Có trình độ ngoại ngữ bậc 2. Đối với vị trí làm việc yêu cầu tiếng dân tộc thì yêu cầu có chứng chỉ tiếng dân tộc.
Để thăng chức lên hạng 2, giáo viên phải có chức danh hạng 3. Hoặc phải tương đương đủ 6 năm trở lên. Trong đó thời gian giữ chức danh giáo viên hạng 3 phải từ 1 năm trở lên. Phải tốt nghiệp đại học sư phạm trước khi xét hạng tăng chức.Nhiệm vụ của giáo viên sư phạm tiểu học hạng 2Tham gia biên soạn, phát triển tài liệu bồi dưỡng giáo viên, học sinh tiểu học.
Chủ trì các hoạt động bồi dưỡng. Tham gia đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của đồng nghiệp từ cấp huyện trở lên.
Tham gia ban giám khảo hội thi giáo viên dạy giỏi.
Tham gia tổ chức, đánh giá các cuộc thi của học sinh tiểu học từ cấp huyện trở lên.
2. Tiêu chuẩn chức danh giáo viên hạng 3

Điều kiệnCó bằng Cao đẳng Sư phạm tiểu học. Hoặc bằng cao đẳng sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy.
Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên sư phạm tiểu học hạng 3.
Có trình độ tin học cơ bản.
Trình độ ngoại ngữ bậc 2. Hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc với vị trí yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.
Để được thăng chức lên hạng 3: giáo viên sư phạm tiểu học phải có thời gian giữ chức danh giáo viên sư phạm tiểu học hạng 4 hoặc tương đương 3 năm trở lên. Có thời gian giữ chức danh hạng 4 từ 1 năm trở lên.

3. Tiêu chuẩn chức danh giáo viên tiểu học hạng 4Điều kiệnCó bằng tốt nghiệp Trung cấp Sư phạm tiểu học. Hoặc trung cấp sư phạm theo chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy.
Có trình độ tin học cơ bản.
Có trình độ ngoại ngữ bậc 1.
4. Cách tính lương theo quy định mới của giáo viên sư phạm tiểu học

Hạng 2: Hệ số lương từ 2.34 đến 4.98.
Hạng 3: Hệ số lương từ 2.10 đến 4.89.
Hạng 4: Hệ số lương từ 1.86 đến 4.06.
Ngoài mức lương tính theo hệ số lương thì những giáo viên làm việc lâu năm trong nghề còn có thêm các khoản phụ cấp thâm niên và hỗ trợ khác.