Ở đây có mẹ nào có thẻ ưu đãi của Big C không ạ? Hôm qua lần đầu tiên em đến Big, mua cả đống đồ hết thảy, tiện thể còn nhặt thêm mấy cái chổi và cây lau sàn. Lúc tính tiền cái chị kế bên được giảm 10% mà em không được giảm. Tức ói máu, hỏi cho ra lẽ thì biết người ta có thẻ ưu đãi và mấy cái dụng cụ lau chùi đang được giảm 10% (nếu có thẻ ưu đãi) đến hết tháng 5. Tiếc quá, thanh toán xong mới biết zụ thẻ này, em phải nhanh tay làm 1 cái để lần sau vào Big được ưu đãi nhiều hơn