Giải pháp tháo gỡ khó khăn trong doanh nghiệp dành cho Giám đốc


Giá: 325 000 đ
Lượt xem: 2
Sô lượng:


Sự sụt giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu và bất ổn gia tăng, khả năng bùng nổ chiến tranh tiền tệ, thương mại… của nền kinh tế thế giới đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế Việt Namtrong giai đoạn hiện nay. Điển hình là tình trạng sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, sức mua của thị trường giảm, tình trạng lạm phát, hàng tồn kho lớn, lãi suất tín dụng tăng cao,… Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp đã rất khó khăn trong việc tiếp cận vốn và đang đứng trước nguy cơ phá sản hoặc bị thôn tính… Bối cảnh trên đặt ra những thách thức lớn cho Chính phủ trong việc lựa chọn chính sách, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và giải quyết triệt để tình trạng khó khăn cho các doanh nghiệp. Do vậy, ngày 22/10/2012 Bộ tài chính ban hành Thông tư số 175/2012/TT-BTC về Về việc Hướng dẫn gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ; Quyết định số 1556/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt đề án “Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ”; Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/05/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường;…
Nhằm giúp cho các doanh nghiệp cập nhật và nắm bắt kịp thời những chính sách của Chính phủ về việc giải quyết tình trạng khó khăn trong sản xuất kinh doanh, chính sách hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn mới…Nhà xuất bản Lao Động xin giới thiệu cuốn sách:
GIẢI PHÁP THÁO GỠ KHÓ KHĂN VÀ
NHỮNG CHÍNH SÁCH MỚI NHẤT
NHẰM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY DÀNH CHO GIÁM ĐỐC

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:
Phần thứ nhất. Nhận thức về nền kinh tế ViệtNam trong giai đoạn hiện nay;
Phần thứ hai. Các giải pháp cho doanh nghiệp trong thời kỳ khủng hoảng;
Phần thứ ba. Chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ, vừa giai đoạn hiện nay ;
Phần thứ tư. Tra cứu một số chính sách về thuế, miễn giảm, gia hạn thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp;
Phần thứ năm. Tra cứu một số tình huống về quản lý tài chính và quỹ hỗ trợ sắp xếp, phát triển trong doanh nghiệp;
Phần thứ sáu. Tra cứu một số tình huống về quy trình kiểm toán doanh nghiệp;
Phần thứ bảy. Quy định mới nhất về giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp;
Phần thứ tám. Một số chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực đăng kinh doanh và sử dụng lao động;
Phần thứ chín. Luật giá và hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá.
Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 20x28 Giá bìa 325.000 đ/ cuốn

Chi tiết liên hệ:
TRUNG TÂM SÁCH CHÍNH TRỊ
ĐT: 083.890.8718 -0903.694.958
Website: http://sachchinhtri.vn – Email: ttsachtoanloc@gmail.com