Nhận dạy kèm học sinh mẫu giáo chuẩ bị vào lớp 1, học sinh từ lớp 1 - lớp 5, Anh Văn lớp 6
Với kinh nghiệm 3 năm giảng dạy, am hiêu tâm lý học sinh, phương pháp dạy học sinh động. Tôi am kết sẽ giúp các con tiến bộ, không còn thấy sợ học, phát huy được thế mạnh của bản thân.
Liên hệ : 01653 365 429 ( cô Quy)