Bạn muốn nói tiếng Anh như người bản ngữ? Bạn muốn giao tiếp với người nước ngoài một cách thoải mái nhất? Bạn tự hỏi làm sao để có thể khám phá những bí mật để học tiếng Anh một cách tốt nhất? Mình sẽ chỉ cho bạn làm thế nào để học tiếng Anh một cách lý thú nhất. Chúng ta sẽ không học theo cách truyền thống, mà chúng ta sẽ tận hưởng những điều thú vị của tiếng Anh và bạn sẽ nhận ra nó thú vị như thế nào.


Mình là sinh viên chuẩn bị du học ở Mỹ, nói tiếng Anh chuẩn. Mình có thể dạy TOEIC, tiếng Anh giao tiếp, toán SAT và sinh học SAT, ngữ pháp căn bản đến nâng cao, học sinh lớp 1 – 9. Hãy liên hệ với mình, chúng ta sẽ có một buổi nói chuyện để mình có thể tìm ra một phương pháp và bài học riêng cho từng cá nhân, sau đó sẽ lên một thời khóa biểu phù hợp cho bạn. Mình tên Quyên, email carol.zottoli@yahoo.com. Mình rất vui nếu được bạn tin tưởng và lựa chọn. Xin cảm ơn
Mình có thể dạy bạn trong nội thành ( quận 1,2,3,4,7, Bình Thạnh, Phú Nhuận)


So, you want to speak English as a foreigner, don’t you? but you’re confused, scared and embarrassed when you pronounce wrongly. You wonder what is the secret? I’m going to tell you how to improve your English in a very funny way. We are not learning English, we’re enjoying playing with it and you’ll find how interesting it is.
I’m currently a student going to study in America next year, I can speak fluent English. I can teach TOEIC, speaking English, SAT Math and Biology, basic to advanced grammar, students from grade 1 to 9. I will tell you about my way to learn English. Contact me now in order to set up an appointment. My name is Quyen, Email: carol.zottoli@yahoo.com. It will be my pleasure to hear from you. Many thanks.
P/S: I teach only in Ho Chi Minh City ( district 1,2,3,4,7, Binh Thanh, Phu Nhuan)