- Sản phẩm làm thủ công
- Vật liệu bằng gỗ MDF
- Cực kì thân thiện môi trường
- Đảm bảo không độc hại
- An toàn cho mọi nhà