Gia đình bán chó phốc sóc (12 tháng tuổi, Đực, Thuần chủng nhập Thái Lan).
Liên hệ: 0935161979 (130 Xuân Thủy, Hà Nội)