MJS - Easy Acoustic Guitar . Giá: 40 k / DVD9.


MJS - Easy Bass Guitar Scales. Giá: 25k / DVD


MJS - Easy Bass Guitar Theory . Giá: 25k / DVD


MJS - Easy Blues Guitar . Giá: 40k / DVD9.


MJS - Easy Caged Guitar . Giá: 40k / DVD9


MJS - Easy Guitar Chords . Giá: 25k / DVD


MJS - Easy Guitar Scales . Giá: 25k / DVD


MJS - Easy Guitar Theory. Giá: 25k / DVD


MJS - Easy Guitar Tricks. Giá: 25k / DVD


MJS - Easy Rock Guitar . Giá: 25k / DVD


MJS - Easy Whammy Bar Guitar. Giá: 25k / DVD


Easy Lead Guitar DVD. Giá: 40k / DVD. Chất lượng DVD9.


Easy Metal Guitar DVD. Giá: 25k / DVD
Learn & Master Guitar - The Song Hits - 10 DVD. Giá: 200k. Chép đĩa cứng: 150k.Learn and Master Guitar: The Song Hits is designed for those who want to learn how to play popular songs from the ground up. This video songbook contains 40 songs - 20 learning sessions on 10 DVDs and a 128-page companion songbook - and provides in-depth teaching about how to play the riffs and fills one note at a time as well as how to get the right tone from your guitar. With built-in DVD accompaniment tracks for each song.

Learn and Master Drum. Trọn bộ: 12 DVD/ 250k. Chép đĩa cứng: 200k.


Barney Kessel - Jazz Guitar Improvisation. Giá: 25k/ 1 DVDLick Library - Acoustic Guitar For Beginners. Giá: 25k/1DVDLick Library - Quick Licks - Zakk Wylde. Giá: 25k/1DVD
The Ultimate Beginer Series - Acoustic Guitar Basic. Giá: 25k/1DVD


Ultimate Guitar Shredding Classical Caprice No 5. Giá: 25k/1DVD


Learn & Master Guitar with Steve Krenz Complete. Trọn bộ 2 DVD bao gồm 20 sesson, 5 Jam Along CD, Learn Master Guitar Workshop..... Giá: 50 k


Learn and Master Piano. Gồm 14 DVD. Giá: 300k. Chép đĩa cứng: 200k.


Hal Leonard - Guitar Play-Along - DVD - 36 - Santana (2012). Giá: 25k


Hal Leonard - 12-Bar Blues - Complete Guide - CD&DVD (2012). Trọn bộ 2 DVD bao gồm các video hướng dẫn + file sách + file mp3 và aiff, giá: 50k


Liên hệ: 25LK 5-6, KP7,F.BHHB, Bình Tân ( gần ngã 3: Tân Kỳ Tân Quý giao với Quốc Lộ 1A), ĐT: Long 0934306492.

Freeship: Lê Văn Quới, Đông Hồ, Hồng Lạc, Thoại Ngọc Hầu, Âu Cơ, Hòa Bình, Lữ Gia, Ông Ích Khiêm, Lê Đại Hành,Bà Hom, Tân Hòa Đông, Vườn Lài, Tân Kỳ Tân Quý,Bình Long, ĐHBK.

Các bạn ở các tỉnh nhận DVD qua chuyển phát nhanh COD( thu tiền tại nhà người nhận)