Công ty NewCreation cung cấp giải pháp điện toán đám mây với bộ sản phẩm phần mềm quản lý doanh nghiệp bao gồm: --{@ www.cbiz.vn hoặc www.cbiz.com.vn @}--
Phần mềm quản lý nhân sự (140.000đ) | Phần mềm quản lý khách hàng (140.000đ)
Phần mềm quản lý dự án (590.000đ) | Phần mềm quản lý công văn tài liệu (290.000đ)
Phần mềm quản lý kho (590.000đ) | Phần mềm quản lý cơ sở vật chất (240.000đ)
Phần mềm tự in hóa đơn (140.000đ) | Phần mềm quản lý dòng tiền (290.000đ)
Phần mềm quản lý công việc (390.000đ) | Phần mềm quản lý bán hàng (290.000đ)
Phần mềm quản lý lịch làm việc (140.000đ) | Phần mềm quản lý sản xuất (590.000đ)
Phần mềm quản lý thi đua khen thưởng (390.000 đ) | --{@ www.cbiz.vn hoặc www.cbiz.com.vn @}--
Với những tính năng, lợi thế nổi bật của công nghệ ĐÁM MÂY:
+ Chạy trên WEB, không cài đặt
+ Chỉnh sử miễn phí theo yêu cầu doanh nghiệp
+ Quy chuẩn quy trình làm việc từng nghiệp vụ theo các mô hình quốc tế
+ Tài liệu hướng dẫn đầy đủ
+ Tự động sao lưu dữ liệu hàng giờ
+ Tính năng được thêm mới và sửa đổi thường xuyên cho phù hợp với nhu cầu thực tế
+ Mô hình làm việc linh hoạt theo tiêu chuẩn Nhà nước hoặc tiêu chuẩn Quốc tế
Hãy liên hệ ngay để dùng thử(*): www.cbiz.vn hoặc www.cbiz.com.vn
Giờ h.chính: 04 6292 2316
Hotline: 012 88 66 88 35
(*)Chúng tôi chỉ cung cấp tài khoản dùng thử khi khách hàng liên hệ trực tiếp. Xin cảm ơn!