Du học Pháp miễn phí tới 90% học phí, giảm 50% chi phí nhà ở luôn hấp dẫn các sinh viên Việt Nam ,có hai loại hình đào tạo:


1. Đào tạo ngắn hạn


Lọai hình đào tạo ngắn hạn, trong hai năm sau khi tốt nghiệp trung học, có trong các chuyên ngành đào tạo về thương mại, công nghiệp và dịch vụ. Trong chương trình học thường có những đợt thực tập tại doanh nghiệp và cho phép sinh viên đi làm ngay sau khi tốt nghiệp. Các chương trình đào tạo này tổ chức tuyển chọn đầu vào rất gắt gao. Sau đây là những văn bằng được cấp sau khi tốt nghiệp các chương trình đào tạo ngắn hạn:


Bằng đại học công nghệ (D.U.T.): có 25 chuyên ngành trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, được giảng dạy tại 115 Viện đại học công nghệ và các trường đại học;
Chứng chỉ kỹ thuật viên cao cấp (B.T.S.) được giảng dạy ở phân ban kỹ thuật viên cao cấp tại trường trung học. Có 106 chuyên ngành đào tạo trong các lĩnh vực du lịch, công nghiệp, y tế, nghệ thuật ứng dụng, quản lý và nông nghiệp.

>>https://sites.google.com/site/tuvand...nh-l-du-hc-php


2. Đào tạo dài hạn


Tại Pháp có hai hệ thống trường đào tạo đại học dài hạn: trường đại học và trường chuyên ngành.


*Hệ thống các trường đại học


Các trường đại học của Pháp là trường công. Đầu vào của các trường này là học sinh đã tốt nghiệp phổ trung trung học tại Pháp hoặc có bằng nước ngoài chứng nhận được vào học đại học tại nước cấp bằng. Các trường đại học của Pháp đón tiếp khoảng hơn 1,4 triệu sinh viên trong năm học 2009 – 2010, trong đó 14,8 % là sinh viên nước ngoài. Tại đây có các chương trình đào tạo cơ bản, đào tạo công nghệ hoặc đào tạo nghề.Theo hệ thống tổ chức các bậc học ở châu Âu, các chuyên ngành đào tạo dài hạn được chia làm 3 cấp độ liên tiếp, cho phép cấp 3 văn bằng ở cấp quốc gia:


bằng cử nhân, học trong 6 học kỳ
Có 2 loại hình : đào tạo cử nhân nói chung và cử nhân đào tạo nghề.


bằng thạc sĩ, học tiếp sau bằng cử nhân và học trong 4 học kỳ
Có 2 loại hình : thạc sĩ nghiên cứu – sau khi học xong hệ này, sinh viên có thể học tiếp lên tiến sĩ, và thạc sĩ chuyên ngành – chuẩn bị cho sinh viên một nghề thực tiễn và cho phép sinh viên có thể đi làm ngay khi tốt nghiệp.


bằng tiến sĩ, học tiếp sau bằng thạc sỹ và học trong 6 học kỳ Ở trình độ này sinh viên phải làm nghiên cứu và được cấp bằng tiến sĩ sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.
* Các trường đại học chuyên ngành


Các trường đại học chuyên ngành là các trường công hoặc tư có đầu vào được tuyển chọn, giảng dạy các chương trình đào tạo nghề chuyên biệt, ví dụ như trong các lĩnh vực thuộc về đào tạo kỹ sư, kiến trúc, thương mại và quản lý, biên dịch, phiên dịch và báo chí.


Các trường lớn trong số các trường nói trên là một đặc thù của Pháp: đầu vào của các trường được tuyển chọn rất kỹ càng nên số lượng sinh viên nhận học ít hơn các trường đại học thông thường. Các trường lớn không những đào tạo những kỹ sư và nhà quản lý có chất lượng cao mà còn đào tạo các chuyên gia về nghệ thuật, văn học và khoa học nhân văn.

>> https://duhocphapchatluong.wordpress...ap-phuong-nam/


Các chương trình đào tạo tại các trường lớn và trường chuyên ngành thường được giảng dạy trong 5 năm trong đó có 2 năm dự bị, học ngay tại trường hoặc ở một trường khác. Các trường này chuẩn bị cho sinh viên lấy bằng bac+5, tương đương với bằng thạc sĩ sau khi tốt nghiệp.