Download luật doanh nghiệp 2012, mới nhất

  • 162 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #1

  Download luật doanh nghiệp 2012, mới nhất


  LUẬT DOANH NGHIỆP 2012, LUẬT DN SỮA ĐỔI BỔ SUNG  Mã sách: sách luật dn 2012
  Tác giả: mới
  Nhà xuất bản: Lao Động
  Năm xuất bản: năm 2012
  Số trang: 500.00
  Giá bìa: 325,000 VNĐ
  Giá bán: 325,000 VNĐ

  LUẬT DOANH NGHIỆP 2012

  LUẬT DOANH NGHIỆP 2012 & QUY ĐỊNH MỚI VỀ CỔ PHẦN HÓA, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÍN DỤNG & CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI PHÁT TRIỂN CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP NĂM 2012


  Ngày 18-7-2011, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp (DN) 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần thay thế Nghị định 109/2007/NĐ-CP.
  Thay vì quy định 6 đối tượng như trước đây, theo Nghị định mới ban hành, có 3 đối tượng được cổ phần hóa. Các doanh nghiệp trên thực hiện cổ phần hóa khi đảm bảo đủ 2 điều kiện: Không thuộc diện Nhà nước cần nắm giữ 100% vốn điều lệ và còn vốn Nhà nước sau khi đã được xử lý tài chính và đánh giá lại giá trị doanh nghiệp. Ngoài ra, Nghị định cũng bổ sung quy định về số lượng nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần tại mỗi doanh nghiệp cổ phần hóa được xác định tối đa là 3 nhà đầu tư, đồng thời Nghị định cũng bổ sung nguyên tắc xác định giá bán cổ phần cho doanh nghiệp đầu tư chiến lược. Đây là một văn bản quan trọng về chính sách cổ phần hoá doanh nghiệp trong luật doanh nghiệp.


  Bên cạnh đó, Chính phủ và các bộ ngành cũng ban hành nhiều văn mới như:

  Thông tư 92/2011/TT-BTC ngày 23-6-2011 Hướng dẫn thực hiện trợ cấp khó khăn đối với người lao động trong doanh nghiệp;

  Thông tư 52/2011/TT-BTC ngày 22-4-2011 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011;

  Thông tư 34/2011/TT-BTC ngày 14-3-2011 Sửa đổi Thông tư số 228/2009/TT-BTC Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi tại doanh nghiệp;

  Thông tư 87/2011/TT-BTC ngày 17-6-2011 Hướng dẫn kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn của doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ .
  Nhằm kịp thời cung cấp cho các cơ quan, doanh nghiệp các quy định mới nhất về lĩnh vực nói trên, Nhà xuất bản Lao Động giới thiệu cuốn sách:
  “LUẬT DOANH NGHIỆP 2011 VÀ QUY ĐỊNH MỚI VỀ CỔ PHẦN HÓA, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÍN DỤNG & CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI PHÁT TRIỂN CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP”.
  Nội dung cuốn sách gồm có các phần quan trọng sau:


  PhầnI. Những quy định chung;

  Phần II. Các quy định mới hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Doanh nghiệp;
  Phần III. Quy định mới về cổ phần hoá doanh nghiệp;
  Phần IV. Chính sách ưu đãi phát triển các loại hình doanh nghiệp;
  Phần VI. Quy định mới nhất về quản lý tài chính doanh nghiệp;
  Phần V. Quy định mới nhất về thuế, quản lý hóa đơn, chứng từ, hải quan của doanh nghiệp.
  Cuốn sách là một tài liệu quý và thiết thực cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, các giám đốc, doanh nhân trong việc quản lý và điều hành doanh nghiệp.

  Liên hệ: Hà Trinh: 0935 983 988
  Giao sách tận nơi miễn phí trên toàn quốc
  Web:
  sachhanoi.net


  iframe: approve:
  • 1 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #2
  tai sao minh lai khong thay duong link de down ban mem ve duoc nhi?

  iframe: approve:
  • 60 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #3
  Bác ơi bác xem lại giúp e cái link với link đie rồi hay sao ấy bác à!

  iframe: approve:

LinkBacks Enabled by vBSEO