Download kỹ năng, nghiệp vụ công tác tổ chứ hành chính nhân sự 2012

KỸ NĂNG, NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ 2012, MỚI NHẤT

Mã sách: hành chính-nhân sự
Tác giả Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Lao Động
Năm xuất bản năm 2012
Số trang 480.00
Giá bìa: 325,000 VNĐ
Giá bán 325,000 VNĐ

Kỹ năng, nghiệp vụ công tác tổ Chức Hành Chính
Nhân Sự dành cho các cơ quan
tổ chức và doanh nghiệp 2012

PHẦN 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH
CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC CÔNG TÁC VĂN PHÒNG
CHƯƠNG 3: CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH, TỔ CHỨC HỌP, HỘI NGHỊ, HỘI THẢO.

PHẦN 2: HỆ THỐNG VĂN BẢN HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, QUẢN LÝ CÔNG SỞ
CHƯƠNG 1: NHỮNG VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ CÔNG SỞ
CHƯƠNG 2: NHỮNG VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001 : 2000 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
CHƯƠNG 3: NHỮNG VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ QUY CHẾ LÀM VIỆC, QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CÔNG SỞ.

PHẦN 3: HỆ THỐNG VĂN BẢN HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC NHÂN SỰ, QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
CHƯƠNG 1: NHỮNG VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ THI TUYỂN, THI NÂNG NGẠCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
CHƯƠNG 2: NHỮNG VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
CHƯƠNG 3: NHỮNG VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
CHƯƠNG 4: NHỮNG VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ CHẾ ĐỘ THÔI VIỆC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
CHƯƠNG 5: NHỮNG VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC.

Liên hệ: Hà Trinh: 0926 98 58 68
Giao sách tận nơi miễn phí trên toàn quốc
Web:
sachhanoi.net