Download full những quy định mới nhất về quản lý đất đai năm 2012


BẢNG GIÁ ĐẤT 2012, MỚI NHẤT, BẢNG GIÁ ĐẤT NĂM 2012

Mã sách: bảng giá đất 2012
Tác giả
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản năm 2012
Số trang 550.00
Giá bìa: 325,000 VNĐ
Giá bán 325,000 VNĐ

BẢNG GIÁ ĐẤT 2012

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NĂM 2012

Để bảo đảm cơ chế sở hữu toàn dân về đất đai, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân người sử dụng đất, các đối tượng khác có liên quan tới việc quản lý, sử dụng đất, đồng thời thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan nhà nước - đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về đất đai. Chính phủ cũng đã ban hành các văn bản mới hướng dẫn thực hiện Luật Đất đai, Luật Nhà ở cụ thể như: TTLT số 39/2011/TTLT-BTNMT-BTC ngày 15-11-2011 Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện việc đo đạc xác định diện tích đất phục vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24-8-2011 về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; Nghị quyết số 17/2011/QH13 ngày 22-11-2011 quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) cấp quốc gia; TTLT số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18-11-2011 hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; TT số 153/2011/TT-BTC ngày 11-11-2011 Hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; TT số 120/2011/TT-BTC ngày 16-8-2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24-11-2010 của Quốc hội về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp và đặc biệt quan trọng là Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương, Cần Thơ, Hải Phòng đã ban hành khung giá các loại đất năm 2012…

Nhằm kịp thời tuyên truyền các chính sách mới về quản lý đất đai và khung giá đất áp dụng năm 2012, Nhà xuất bản Nông nghiệp xuất bản cuốn sách:

“BẢNG GIÁ ĐẤT NĂM 2012 VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI NĂM 2012”.

Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau:

Phần I. Hệ thống bảng giá đất một số Tỉnh, Thành phố áp dụng năm 2012

Phần II. Luật Đất đai, Luật Nhà ở và các văn bản mới nhất hướng dẫn thi hành

Phần III. Quy định mới nhất về chính sách thuế áp dụng đối với đất đai và nhà ở.

Đây là một tài liệu cần thiết và hữu ích cho các cơ quan, đơn vị và các cá nhân, tập thể.

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 504 trang. Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2012

Liên hệ: Hà Trinh: 0926 98 58 68
Giao sách tận nơi miễn phí trên toàn quốc
Web:
sachhanoi.net