chào các mẹ . em ở hà nội.
nhà em có 2 bé , bé lớn nhà em năm nay đang hoc cấp 1 , con bé nhỏ nhà em năm nay đang học mẫu giáo . cả 2 bé đều rất thích vẽ và thích nặn . em đang đắn đo sản phẩm
đất nặn và mầu vẽ của han quốc và của đức không biết sản phảm nào tốt hơn . các mẹ biết bảo giúp em với . cám ơn nhièu