Định mức dự toán xây dựng mới nhất năm 2015

  • 101 Bài viết

  • 2 Được cảm ơn

  #1
  Giá: 750,000đ
  Số điện thoại: O chín 66648O88
  Địa chỉ: Xuân La Tây Hồ Hà Nội
  Tình Trạng: Còn hàng

  Sách định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng
  Bộ Xây dựng đã thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng bao gồm: các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án, nhà thầu tư vấn thiết kế về nội dung các Quyết Định số 588/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng sửa đổi và bổ sung Quyết Định 588/QĐ-BXD sẽ có hiệu lực từ 01/06/2014

  Nhằm giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác xây dựng, các cơ quan, tổ chức có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách :

  PHẦN ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN XÂY DỰNG (SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG)

  Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:  Phần I. Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng  Phần II. Công tác đào, đắp đất, đá, cát  Phần III. Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi  Phần IV. Công tác làm đ­ường  Phần V. Công tác xây gạch đá  Phần VI. Công tác bê tông tại chỗ  Phần VII. Công tác sản xuất và lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn  Phần VIII. Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ  Phần IX. Sản xuất, lắp dựng cấu kiện sắt thép  Phần X. Công tác làm mái, làm trần và các công tác hoàn thiện khác  Phần XI. Các công tác khác

  Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã lồng ghép các sửa đổi, bổ sung của Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 của Bộ Xây Dựng với Quyết định số 1172/QĐ-BXD, Quyết Định 1091/QĐ-BXD và Quyết Định 1776/QĐ-BXD để bạn đọc tiện cho việc tra cứu áp dụng xây dựng "định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng".

  Sách dày 600 trang in giấy tốt, khổ lớn 19x27, giá bìa 385.000đ/cuốn

  Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc !


  Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình Phần Lắp đặt sữa chữa:  Phần Lắp đặt sữa chữa: Ban hành theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 của Bộ Xây Dựng về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) có hiệu lực từ 01/06/2014.
  Nhằm giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác xây dựng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản cuốn sách:
  Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình 2014( PHẦN LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA)

  Ban hành theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 quyết định 32/TWH ngày 08 tháng 04 năm 2014
  Trong quá trình biên soạn, để tiện theo dõi, chúng tôi đã lồng ghép Quyết định số 587/QĐ-BX các sửa đổi, bổ sung với Quyết định số 1173/QĐ-BXD vào Công văn số 1777/BXD–VP Công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt thống điện trong công trình; ống và phụ tùng ống; bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị; khai thác nước ngầm thành Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt – cập nhật mới nhất. Các định mức sửa đổi bổ sung là các định mức có đánh dấu (*) trong quyển sách.


  Đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội 2015, đơn giá xây dựng 2015  Đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội 2015 bao gồm các quyết định sau:

  Một số đơn giá xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội – phần xây dựng và lắp đặt công bố kèm theo Quyết định số 798/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 của UBND Thành phố Hà Nội.

  Một số đơn giá xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội – phần xây dựng và lắp đặt công bố kèm theo Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 của UBND Thành phố Hà Nội.

  Đơn giá xây dựng công trình đặt thù trên địa bàn Thành phố Hà Nội – phần xây dựng, lắp đặt công bố kèm theo Quyết định số 6168/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND Thành phố Hà Nội.

  Định mức dự toán xây dựng công trình đặt thù trên địa bàn Thành phố Hà Nội – phần xây dựng, lắp đặt công bố kèm theo Quyết định số 6167/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND Thành phố Hà Nội.

  Đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội – phần xây dựng công bố kèm theo Quyết định số 5481/QĐ-UBND ngày 24/11/2011 của UBND Thành phố Hà Nội.

  Đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội – phần lắp đặt công bố kèm theo Quyết định số 5479/QĐ-UBND ngày 24/11/2011 UBND Thành phố Hà Nội.

  Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình Thành phố Hà Nội công bố kèm theo Quyết định số 5477/QĐ-UBND ngày 24/11/2011 UBND Thành phố Hà Nội.

  Nhà sách Hà Nội trân trọng giới thiệu
  Liên hệ:0966648088
  giao hàng toàn quốc miễn phí


  Chỉnh sửa lần cuối bởi sachmoi89; 15/06/2015 vào lúc 06:27 PM.
  Bột rửa bát chén finish ALL IN1 , Muối rửa bát SOMAT ,viên rửa bát chén ALIO
  Giao hàng miễn phí toàn quốc nhanh chóng nhất
  ĐT:0966648088
  iframe: approve:
  • 101 Bài viết

  • 2 Được cảm ơn

  #2
  Giao hàng nhanh chóng miễn phí

  Bột rửa bát chén finish ALL IN1 , Muối rửa bát SOMAT ,viên rửa bát chén ALIO
  Giao hàng miễn phí toàn quốc nhanh chóng nhất
  ĐT:0966648088
  iframe: approve:
  • 101 Bài viết

  • 2 Được cảm ơn

  #3
  định mức dự toán xây dựng 2015 theo quyêt định 1172 ,1173,588,587

  Bột rửa bát chén finish ALL IN1 , Muối rửa bát SOMAT ,viên rửa bát chén ALIO
  Giao hàng miễn phí toàn quốc nhanh chóng nhất
  ĐT:0966648088
  iframe: approve:
  • 101 Bài viết

  • 2 Được cảm ơn

  #4
  định mức dự toán xây dựng công trình (Phần xây dựng )Theo QĐ 588 ,587 cập nhật mới nhất 2015 nhé

  Bột rửa bát chén finish ALL IN1 , Muối rửa bát SOMAT ,viên rửa bát chén ALIO
  Giao hàng miễn phí toàn quốc nhanh chóng nhất
  ĐT:0966648088
  iframe: approve:
  • 101 Bài viết

  • 2 Được cảm ơn

  #5
  Bộ đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội 2013, mới nhất

  Bộ đơn giá xây dựng công trình thành phố hà nội 2013, mới nhất  Để các chủ đầu tư, các đơn vị thi công xây dựng trên địa bàn Hà Nội có cơ sở lập dự toán mức đầu tư cũng như thuận lợi cho việc quản lý, hạch toán các công trình xây dựng. Nhà xuất bản thanh niên cho phát hành cuốn sách "đơn giá xây dựng công trình thành phố Hà Nội năm 2013"

  [IMG]

  sách được cập các thông tư, Quyết định mới nhất như:  - Quyết định số 6168/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND TP Hà Nội về việc công bố một óố đơn giá xay dựng công trình đặc thù trên địa bàn thành phố Hà Nội - Phần Xây dựng Lắp Đặt

  - Quyết định óố 6167/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND TP Hà Nội về việc định mức xây dựng công trình đặc thù trên địa bàn  Liên Hệ: 0966648088  giao hàng miễn phí trên toàn quốc

  Bột rửa bát chén finish ALL IN1 , Muối rửa bát SOMAT ,viên rửa bát chén ALIO
  Giao hàng miễn phí toàn quốc nhanh chóng nhất
  ĐT:0966648088
  iframe: approve:
  • 101 Bài viết

  • 2 Được cảm ơn

  #6
  Định mức đơn giá chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện và lắp đặt tram biến áp 2014

  cuốn sách định mức đơn giá chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện và lắp đặt tram biến áp 2014 có đầy đủ các công văn 8001/BCT-TCNL,6060/QĐ-BCT, 6061/QĐ-BCT, 7606/BCT-NL, và 4167/BCT-TCNL
  cập nhật mới thêm các văn bản 4887/QĐ-BCT ngày 30-5-2014 Quy định về giá bán điện, TT 16/2014/TT-BCT ngày 29-05-2014 Quy định về thực hiện giá bán điện, QĐ 28/2014/Q?-TTg ngày 07-04-2014 Quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, TT 14/2014/TT-BCT ngày 26-05-2014 Quy định trình tự xác minh và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng Cơ quan Điều tiết điện lực, Công văn 4167/BCT-TCNL ngày 14-05-2013, Về việc công bố hiệu chỉnh đơn giá xây dựng chuyên ngành xây lắp công trình ĐZ và TBA...

  ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CƠ BẢN CHUYÊN NGÀNH XÂY LẮP ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN VÀ LẮP ĐẶP TRẠM BIẾN ÁP ( Ban hành kèm theo Công văn số 7606/BCT-NL ngày 05-08-2009 của Bộ Công Thương)

  ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XD CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC XÂY LẮP ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN VÀ CÔNG TÁC LẮP ĐẶT TRẠN BIẾN ÁP (Ban hành kèm theo Quyết định số 6060/QĐ-BCT và Quyết Định số 6061/QĐ ngày 14-11-2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

  Để quý cơ quan doanh nghiệp ngành điện và các đơn vị liên quan có được bộ tài liệu trong lĩnh vực ngành điện. Nhà xuất bản Lao Động - Xã hội cho biên tập & phát hành cuốn sách: HƯỚNG DẪN HIỆU CHỈNH VÀ BỔ SUNG ĐỊNH MỨC, ĐƠN GIÁ CHUYÊN NGÀNH XÂY LẮP ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN VÀ LẮP ĐẶT TRẠM BIẾN ÁP - QUY ĐỊNH MỚI VỀ THỰC HIỆN GIÁ BÁN ĐIỆN, TRÌNH TỰ XÁC MINH VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN.
  Nội dung cuốn sách định mức đơn giá xây lắp đường dây tải điện và lắp đặt tram biến áp 2014 bao gồm những nội dung sau:

  Phần thứ nhất. Hướng dẫn hiệu chỉnh, bổ sung định mức chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp
  Phần thứ hai. Hướng dẫn hiệu chỉnh, bổ sung đơn giá chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp
  Phần thứ ba. Văn bản mới nhất về giá bán điện năm 2014
  Phần thứ tư. Văn bản mới nhất về sử dụng, mua bán điện, giải quyết tranh chấp, vi phạm về điện

  CẨM NANG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 2013, MỚI NHẤT  Têu chí của một dự án đầu tư xây dựng: đòi hỏi chủ đầu tư, những người hoạt động tạo ra sản phẩm phải đảm bảo thực hiện: tiến độ, chất lượng, giá thành, an toàn lao động. Về chất lượng công trình nhà nước có các văn bản quy định nhiệm vụ của những người liên quan đến việc hình thành sản phẩm, sử dụng, khai thác đều có trách nhiệm đảm bảo chất lượng công trình.Các quy chuẩn, tiêu chuẩn của nhà nước ban hành quy định chất lượng khi sử dụng vật liệu vào công trình, trách nhiệm trong các khâu quy hoạch, khảo sát, thiết kế và quản lý thi công xây lắp, bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng của chủ đầu tư, chủ sở hữu, phải thực hiện.  Trải qua các năm với nhiệm vụ là trợ lý lĩnh vực xây lắp của Bộ Xây Dựng; Giám Đốc chi nhánh phía nam công ty Kiểm định của Bộ Xây Dựng; đơn vị đã thực hiện các công tác kiểm định chất lượng công trình các tỉnh phía nam.Thạc Sĩ –(kỹ sư cao cấp) ngành xây dựng và hiện tại là Phó Viện Trưởng Viện Đào Tạo Nguồn Nhân Lực. Phó chủ tịch Hội Khoa học Phát triển nguồn nhân lực nhân tài Việt Nam – TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Viện Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Nguồn lực  Sau những năm hoạt động trong lĩnh vực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ; giảng dạy các chuyên đề về kiểm định và quản lý chất lượng công trình xây dựng của các chương trình kỹ sư tư vấn giám sát, quản lý dự án đầu tư, chỉ huy trưởng công trường, giám đốc tư vấn quản lý dự án từ năm 2003 đến 2013, chúng tôi tập hợp những vấn đề liên quan đến công việc kiểm định đánh giá chất lượng công trình với mục đích chia sẻ về phương pháp, kỹ năng để thực hiện các công việc này cùng các bạn đồng nghiệp, tổ chức và cá nhân hoạt động quan tâm để biên soạn và cho phát hành bộ sách :  CẨM NANG QUẢNG LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2013

  Sách được biên soạn với các nội dung chính gồm:  1. Công tác kiểm định chất lượng công trình xây dựng

  2. Hợp chuẩn, hợp quy, phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

  3. Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN IS0 9001: 2008 trong xây dựng, công tác đánh giá chứng nhậnhệ thống chất lượng

  4. Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ : Về quản lý chất lượng công trình XD

  Liên Hệ: 0966648088

  giao hàng miễn phí trên toàn quốc

  (Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)

  Bột rửa bát chén finish ALL IN1 , Muối rửa bát SOMAT ,viên rửa bát chén ALIO
  Giao hàng miễn phí toàn quốc nhanh chóng nhất
  ĐT:0966648088
  iframe: approve:
  • 101 Bài viết

  • 2 Được cảm ơn

  #7
  định mức dự toán xây dựng công trình sửa đổi bổ xung 2014 theo quyết định 558 , 557

  Bột rửa bát chén finish ALL IN1 , Muối rửa bát SOMAT ,viên rửa bát chén ALIO
  Giao hàng miễn phí toàn quốc nhanh chóng nhất
  ĐT:0966648088
  iframe: approve:
  • 101 Bài viết

  • 2 Được cảm ơn

  #8
  Giao hàng trên toàn quốc nha bạn Miễn phí vận chuyển .Liên hệ trực tiếp vói mình 0966648088

  Bột rửa bát chén finish ALL IN1 , Muối rửa bát SOMAT ,viên rửa bát chén ALIO
  Giao hàng miễn phí toàn quốc nhanh chóng nhất
  ĐT:0966648088
  iframe: approve:
  • 101 Bài viết

  • 2 Được cảm ơn

  #9
  Hiện tại có định mức dự toán xây dựng thành phố hà nội mới 2015

  Bột rửa bát chén finish ALL IN1 , Muối rửa bát SOMAT ,viên rửa bát chén ALIO
  Giao hàng miễn phí toàn quốc nhanh chóng nhất
  ĐT:0966648088
  iframe: approve:

LinkBacks Enabled by vBSEO