Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình
CÁC BỘ ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG CƠ BẢN 2012, MỚI NHẤT, SÁCH ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2012


Mã sách: Định mức xây dựng cơ bản
Tác giả Bộ xây dựng
Nhà xuất bản: Lao Động
Năm xuất bản năm 2012
Số trang 999.00
Giá bìa: 995,000 VNĐ
Giá bán 995,000 VNĐ

TUYỂN TẬP HỆ THỐNG CÁC BỘ ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG CƠ BẢN MỚI NHẤT
BỘ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2012

TẬP 1: Phần xây dựngNội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng

Phần II. Công tác đào, đắp đất, đá, cát

Phần III. Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi

Phần IV. Công tác làm đường

Phần V. Công tác xây gạch đá

Phần VI. Công tác bê tông tại chỗ

Phần VII. Công tác sản xuất và lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn

Phần VIII. Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ

Phần IX. Sản xuất, lắp dựng cấu kiện sắt thép

Phần X. Công tác làm mái, làm trần và các công tác hoàn thiện khác

Phần XI. Các công tác khác

TẬP 2: Phần quy hoạch, kỹ thuật XD và lắp đặt thiết bị công trình

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;

Phần II. Định mức kinh tế – kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Phần III. Định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu;

Phần IV. Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng;

Phần V. Định mức dự toán công tác gia công cóc nối thép và bơm vữa siêu âm cọc khoan nhồi;

Phần VI. Định mức vật tư trong xây dựng;

Phần VII. Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình; ống và phụ tùng ống; bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị; khai thác nước ngầm;

Phần VIII. Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt máy, thiết bị công nghệ.

Phần IX. Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựngTẬP 3: PHẦN SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ, XÂY LẮP ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN, TRẠM BIẾN ÁP VÀ CÁC CÔNG TÁC KHÁCNội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Định mức dự toán sửa chữa công trình xây dựng;

Phần II. Định mức dự toán xây dựng công trình phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp;

Phần III. Định mức dự toán xây dựng chuyên ngành công tác lắp đặt trạm biến áp;

Phần IV. Định mức dự toán chuyên ngành công tác xây lắp đường dây tải điện;

Phần V. Định mức chi phí công tác nghiệm thu đóng điện bàn giao các công trình lưới điện;

Phần VI. Định mức dự toán xây dựng công trình phần truyền dẫn phát sóng truyền hình;

Phần VII. Định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị;

Phần VIII. Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị;

Phần IX. Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị;

Phần X. Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng;

Phần XI. Định mức dự toán rà phá bom mìn, vật nổ;

Phần XII. Định mức dự toán điều tra, khảo sát và xử lý mối;

Phần XIII. Định mức lắp đặt thiết bị cho công trình thuỷ điện;

Phần XIV. Định mức dự toán công tác duy tu bảo dưỡng đê điều;

Phần XV. Định mức dự toán công tác đắp đập đất vùng triều ở đồng bằng sông Cửu Long.

Liên hệ: Hà Trinh: 0926 98 58 68
Giao sách tận nơi miễn phí trên toàn quốc
Web:
sachhanoi.net