chuyên cung cấp đt cố định, điện thoại kéo dài thương hiệu panasonic giá cực tốt
liên hệ ms thảo 093 6996 098

TS500: 240k

ĐT mẹ con gồm 1 mẹ 2 con mã TG 1313 : 1850k

Đt kéo dài mẹ con gồm 1 mẹ 1 con mất điện vẫn dùng được TG 6451 : 1890k

Đt kéo dài mẹ con gồm 1 mẹ 1 con mất điện vẫn dùng được TG 6461 có thêm chức năng ghi âm lời nhắn : 2.000k
Các mẫu đt kéo dài 1 tay khác

Điện thoại kéo dài PANASONIC KX-TG1311: 680k

Điện thoại kéo dài PANASONIC KX-TG1611: 730k