DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI DOANH NGHIỆP
Nhận Kê Khai thuế cho doanh nghiệp mới thành lập giá 800.000đ/ tháng.
Nhà cung cấp chứng thư chữ ký số : VIETEL, VINA, VNPT, NACENCOM, CK-CA,
1. Khai thuế gíá trị gia tăng

2. Kế toán trn gói
- Xây d
ng và qun lý h thng s sách theo đúng chun mc
- Hàng tháng: Kê khai thu
ế GTGT, thuế TNCN, gia hn np thuế, lp các báo cáo cn thiết np cho cơ quan thuế theo đúng quy đnh.
- Hàng quý: Báo cáo thu
ế TNDN tm tính, TNCN, gia hn np thuế, và lp bng báo cáo tình hình s dng hóa đơn.
- Cu
i kỳ: Lp báo cáo tài chính, quyết toán thuế thu nhp doanh nghip, quyết toán thuế thu nhp cá nhân, các ph lc min gim thuế đính kèm... In s sách kế toán c năm bàn giao cho doanh nghip.
- L
p kế hoch cân đi doanh thu - chi phí, giúp doanh nghiệp giảm thiểu số thuế phải np theo lut.
- L
a chn cách hch toán kế toán phù hp có li nht cho doanh nghip.
- Ch
u trách nhim quyết toán thuế, gii trình vi cơ quan thuế khi quyết toán trc tiếp.
- Luôn sát sao v
i Doanh nghip đ cp nhp thông tin, x lý chi tiết chính xác nht.
M
i nhu cu và thc mc vui lòng liên h:
Số điện thoại tư vấn : 0986 885 348
Công ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Khánh Linh
Địa chỉ: Tầng 1 Tòa nhà Vimeco, Lô E9, Đường Phạm Hùng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội