Cung cấp dịch vụ tra cứu nhanh điểm thi kỳ thi tốt nghiệp 2012
Chờ/tra cứu điểm thi,
soạn tin: DT < Tên tỉnh> <SBD> gửi tới 8732
Ví dụ: DT Hanoi 1234 gửi 8532
Tra cứu đáp án,
soạn tin: DA Môn thi Mã đề gửi tới 8532
Ví dụ: DA Ly 03 gửi 8532