DỊCH VỤ NGƯỜI GIÚP VIỆC THEO GIỜ - ĐỘT XUẤT – ĂN Ở LẠI
Tiết kiệm thời gian, mang niềm hạnh phúc!
Loại hình dịch vụ giúp việc Số buổi làm theo hợp đồng Số giờ cần làm/ 1 buổi
2h -3h – 4h 5h – 6h-7h Trên 7h 1 ngày
Giúp việc đột xuất 1- 4 44.000 đ/h 42.000 đ/h 39.000 đ/h x
GIÚP VIỆC NHÀ THEO GIỜ 5 - 10 41.000 đ/h 39.000 đ/h 37.000 đ/h x
11 - 30 37.000 đ/h 34.000 đ/h 31.000 đ/h x
Trên 30 33.000 đ/h 29.000 đ/h 27.000 đ/h x
Chăm sóc bệnh nhân + 9000 đ mỗi đơn giá + 7000 đ mỗi đơn giá + 6000 đ mỗi đơn giá 500.000 đ/ ngày
Giúp việc ăn ở tại nhà Phí dịch vụ: 800.000 đ - đổi người 3 lần trong vòng 1 tháng

VPGD TUKOR: 101 Lương Thế Vinh – Thanh Xuân – HN. ĐT: 0988.359.553 – 043.543.0793–043.543. 0792 TUKOR.EDU.VN-sites.google.com/site/cantimnguoigiupviecnha
COPYRIGHT 2012 © CUNG UNG LAO DONG TUKOR VIETNAM. ALL RIGHTS RESERVED