Dịch vụ mã hoá ngành nghề kinh doanh

Công Ty chúng tôi nhận thực hiện dịch vụ mã hoá ngành nghề kinh doanh đối với những doanh nghiệp được thành lập trước khi Quyết Định 10/2007/QD-TT ban hành 23/01/2009 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày đăng công báo. Quý khách chi cần cung cấp những thông tin như sau: ( Chúng tôi sẽ thay mặt quý khách tiến hành mọi thủ tục ký nộp hồ sơ tại sở kế hoạch và nhận kế quả đắng ký kinh doanh đem về cho quý khách )

- Bản sao giấy đăng ký doanh nghiệp trước khi nộp thay đổi đăng ký kinh doanh.

- Biên nhận của sở Kế Hoạch và Đầu Tư.

- Thông bán điều chỉnh hồ sơ của sở kế hoạch đầu tư.

- Thời gian thực hiện là 5 ngày làm việc.

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Việt Nam

21 Đường số 8, P. Binh Hưng Hòa, Q. Binh Tân, Tp.HCM, Việt Nam

Tel: 084.3750 3281 (06 Line) Fax: 084.3750 3281

Hotcall: 0903 800 099 - 0909 800 099