Công ty cổ phần Kiểm định & Thử nghiệm Sài Gòn (SITC) chuyên cung cấp dịch vụ kiểm định an toàn thang máy gia đình.

Công tác kiểm định an toàn thang máy gia đình nhằm đánh giá tình trạng vận hành an toàn cũng như phát hiện các khuyết tật tiềm ẩn của các cơ cấu, bộ phận trong thang máy (Cáp, Puli, rò rỉ điện, các cơ cấu an toàn và tự động khác ...). Giúp người sử dụng an toàn khi vận hành thang máy

Xem thêm hoạt động kiểm định an toàn tại đây