NHẬN LÀM BÁO CÁO THUẾ CHO DOANH NGHIỆP
Hoàn tất các thủ tục về thuế đối với Doanh Nghiệp, đã có kinh nghiệm tư vấn về thuế, làm báo cáo thuế 3 năm tại văn phòng Luật Công ty TNHH Tư Vấn Công Lý Hà Nội,có kinh nghiệm và khả năng lách luật để giải trình với cơ quan Thuế giảm được mức tối đa các khoản thuế phải nộp cho Doanh nghiệp.
Liên hệ: Phan Thị Duyên Điện thoại: 0989076186
Liên hệ: Trần Minh Cơ Điện thoại: 0944249694
I. Bao gồm các khoản thuế:
1. Kê khai Thuế giá trị gian tăng hàng tháng.
2. Kê khai Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp.
3. Kê khai Thuế thu nhập cá nhân.
4. Kê khai Thuế hải quan.
5. Làm báo cáo tài chính.
6. Các khoản thuế khác (nếu có) như thuế Tiêu thụ đặc biệt v.v..
7. Thuế môn bài
Báo cáo thuế miễn phí 2 tháng cho các Doanh Nghiệp mới thành lập.
VỚI TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, MỨC GIÁ ƯU ĐÃI HỢP LÝ! CHỈ VỚI 300.000(đ) đến 1.500.000 (đ) một tháng với tất cả các khoản thuế trên.Tùy vào mức độ phát sinh của Doanh nghiệp.