Tại Giặt Là Lá Xanh, chúng tôi cung cấp dịch vụ giặt ướt “Quần Áo Hàng Hiệu”, với kinh nghiệm, máy móc và công nghệ hiện đại và một quy trình chặt chẽ, các sản phẩm Hàng Hiệu được làm sạch một cách tối ưu và bền với thời gian.
GIẶT LÀ LÁ XANH – SẠCH TINH KHIẾT
Hãy để chúng tôi được phục vụ Bạn
Mobile: 0969 202 063 — Tel: (04) 32115840 — Email: giatlalaxanh@gmail.com